No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Etyka i zasady Daikin (CSR)

Jako część całej międzynarodowej  grupy Daikin, Daikin Europe stara się być światowej klasy liderem w każdym aspekcie swojej działalności.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko dobre intencje Daikin. Jest to ścisły element naszej firmy w znacznym stopniu kształtujący kulturę korporacyjną. Podstawowe wartości, Filozofia grupy i Przewodnik Etyki Korporacyjnej, wskazują w jaki sposób Daikin chce prowadzić swoja działalność i być odpowiedzialny za siebie i innych. 
values pyramid_509_pl