No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Czynniki chłodnicze

Przodujące innowacje w dziedzinie czynników chłodniczych

W odpowiedzi na zakaz stosowania czynników chłodniczych opartych na CFC oraz HCFC (rozporządzenie o F-gazach) branża podjęła intensywne prace badawcze w zakresie wprowadzenia zamienników bardziej akceptowanych pod względem ochrony środowiska w stosunku do czynników chłodniczych stosowanych w przeszłości. Firma Daikin przoduje pod względem wysiłków zmierzających do znalezienia czynników chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i/lub czynników naturalnych. 

Firma Daikin już bada takie czynniki chłodnicze, jak R32 oraz CO2, lecz informuje również, że decydenci powinni brać pod uwagę pośrednią emisję CO2 , generowaną podczas całego okresu eksploatacji produktu, a nie tylko skupiać się na wartości GWP czynnika chłodniczego. Zależnie od zastosowania, należy wybierać najbardziej efektywną opcję czynnika chłodniczego .