No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Tanie systemy chłodzenia o wysokiej sprawności działania

Infrastruktura Twojego przedsiębiorstwa wymaga systemu chłodzenia, który zapewnia pracę przez 24 godziny dziennie/7 dni w tygodniu przy temperaturach od -15°C do 50°C maksymalizuje czas przydatności do prawidłowego działania sprzętu i serwerów IT. Sprzęt Daikin zapewnia to wszystko, gwarantując równocześnie najwyższą efektywność, aby pomóc zredukować emisję dwutlenku węgla.

Oferujemy niezrównaną elastyczność dzięki naszej gamie systemów z bezpośrednim odparowaniem oraz systemów wody schłodzonej wyposażonych standardowo w wiele różnych sterowników lub interfejsów do zintegrowania w Twoim własnym systemie zarządzania budynkiem (BMS).
Standardowe sterowanie dla Sky Air

Schema_SkyAir_697px

Standardowy sterownik zdalny Daikin oferuje: 

1. Zintegrowana funkcja sterowana z przełączaniem obciążenia i gotowości: po upływie pewnego okresu czasu jednostka pracująca przechodzi do trybu gotowości, a pracę podejmuje jednostka w trybie gotowości, co przedłuża okres trwałości użytkowej każdego systemu. 

2. Praca w trybie rezerwowym: gdy dojdzie do awarii jednej jednostki, druga jednostka przejmie automatycznie jej zadania lub rozpocznie pracę, zapewniając zapasową moc dla eksploatacji w przypadki instalacji o krytycznym znaczeniu.

Systemy z jednostką wewnętrzną o podwyższonej mocy

Jednostki wewnętrzne wybrane do zadań chłodzenia infrastruktury muszą wykonywać cięższą pracę w celu wydobywania energii poprzez chłodzenie suchego powietrza. Dlatego też firma Daikin oferuje kombinację urządzeń gamy Sky Air DX. Dzięki tworzeniu kombinacji z jednostkami wewnętrznymi o wyższych mocach niż jednostki zewnętrzne możliwe będzie wzmocnienie wymiany ciepła przy niskich wilgotnościach względnych w obrębie mieszczeń IT lub serwerowni. Takie rozwiązanie gwarantuje także ciągłą pracę oraz redukuje niepożądane osuszanie powietrza wewnątrz pomieszczeń IT i serwerowni. 

Flash-18savings Aby pomóc w minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne, działając jako firma Daikin wyznaczamy standard ponownie i oferujemy systemy o klasach sprawności sezonowej do A++!

Dlaczego kombinacje są bardziej efektywne?


A++_infrastructure cooling