No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Biura

Efektywność w miejscu pracy

Product Image Efektywny budynek i zarządzanie obiektami stanowią klucz do minimalizacji kosztów eksploatacji. Niestandardowe rozwiązania biurowe Daikin oferują pełną kontrolę zużycia energii - tworzą idealne warunki robocze i minimalizują oddziaływanie na środowisko.

Korzyści dla Ciebie

Ogromne oszczędności energii

Klimatyzację biurową Daikin można zintegrować w kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem. Odzysk ciepła między komponentami, wentylacja z trybem free cooling oraz darmowe wytwarzanie ciepłej wody użytkowej - to wszystko decyduje o niższych kosztach eksploatacyjnych i minimalnej emisji dwutlenku węgla.

Technologia zamiany

Rozwiązania biurowe Daikin z technologią zamiany oferują szybki zwrot inwestycji oraz opłacalną aktualizację. Duże oszczędności energii przy minimalnych przestojach.

Komfort przez cały rok

Ciągłe grzanie podczas odszraniania zapewnia wysoką wydajność grzewczą a zmienna temperatura czynnika chłodniczego dostarcza ciągły komfort i pozwala uniknąć zimnych przeciągów.

Niższy koszt instalacji

Płaska kaseta Daikin integruje się ze standardowymi płytami sufitowymi co zapewnia szybką instalację. Inteligentny sterownik dotykowy Daikin oferuje opłacalny mini BMS, który integruje całe wyposażenie Daikin i innych firm.

Produkty

Przegląd