No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Użytkowanie układu chłodzenia w budynku może być potrzebne nawet wtedy, gdy na zewnątrz jest mróz. Odzyskując ciepło odpadowe z układów chłodniczych, klimatyzacji i serwerów systemów informatycznych, można uzyskiwać tanią energię do celów ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej, do kurtyn powietrznych i wentylacji. Równoczesne ogrzewanie i chłodzenie budynku można zapewnić wydobywając ciepło z przestrzeni, gdzie wytwarza się nadmierna ilość ciepła i przekazując je do innych przestrzeni, gdzie zapotrzebowanie na ogrzewanie jest wyższe. Na przykład, nadmiar ciepła można przekazać z przestrzeni o najwyższym zysku cieplnym (np. części budynku zwrócone w kierunku południowym) do chłodniejszych przestrzeni budynku (np. części budynku zwrócone w kierunku północnym), minimalizując w ten sposób zużycie energii. Eksploataując system odzysku ciepła w takim zrównoważonym trybie oraz przechowując nadmiar ciepła w układzie wodnym, można zmaksymalizować sprawność energetyczną i radykalnie obniżyć koszty eksploatacyjne.