No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Wentylacja komercyjna

Dla świeżego, zdrowego i komfortowego środowiska

Product Image Daikin oferuje jedną z największych gam rozwiązań wentylacyjnych do zastosowań komercyjnych. Od małych jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła do dużych central wentylacyjnych, pomagamy biurom, hotelom, sklepom i innym środowiskom komercyjnym zapewniać świeże, zdrowe i komfortowe otoczenie.

Korzyści dla Ciebie

Odzysk ciepła

Systemy wentylacyjne Daikin przeznaczone do zastosowań komercyjnych wykorzystują ciepło wydobyte ze zużytego powietrza krążącego w budynkach do ogrzania nawiewanego czystego powietrza do komfortowej temperatury. To gwarantuje oszczędności energii na poziomie 40%.

Zintegrowane rozwiązania

Systemy wentylacyjne do zastosowań komercyjnych Daikin można zintegrować i zoptymalizować jako część kompleksowego rozwiązania dla całego budynku, zmniejszając w ten sposób liczbę oddzielnych systemów i liczbę dostawców.

Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach

Systemy wentylacyjne Daikin wydobywają z zewnątrz świeże powietrze, usuwają powietrze zastałe i zapewniają odpowiednią wilgotność. Wszystko to pozwala stworzyć czyste i komfortowe środowisko, które zwiększa jakość życia jego użytkowników.

Rozwiązania przeznaczone do małych i dużych zastosowań

Dzięki natężeniom przepływu od 150 m³/h do 124 000m³/h, Daikin jest w stanie zaoferować indywidualne rozwiązania wentylacyjne i zintegrować je z systemem klimatyzacji Daikin.

Elementy decydujące o jakości powietrza w pomieszczeniu

1. Wentylacja
  • Dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz
2. Obróbka powietrza
  • Ogrzewanie i schładzanie nawiewanego świeżego powietrza
  • Maksymalizacja komfortu i minimalizacja obciążenia instalacji klimatyzacyjnej
3. Nawilżanie
  • Uzyskanie równowagi między wilgotnością na zewnątrz i w pomieszczeniu 
  • Zapewnienie idealnego komfortu
4. Odzysk ciepła
  • Odzyskiwanie ciepła i wilgoci z wypływającego powietrza 
  • Maksymalizacja komfortu i efektywności
5. Filtracja
  • Usunięcie pyłu, zanieczyszczeń i zapachów z powietrza

Produkty

Przegląd