No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
Ciepła woda użytkowa dzięki wykorzystaniu kolektora słonecznego

Ciepła woda użytkowa dzięki wykorzystaniu energii słonecznej

Product Image Zbiorniki ciepłej wody użytkowej Daikin dostarczają ciepłą wodę najwyższej jakości, ponieważ Daikin na poważnie podchodzi do higieny wody.

Korzyści dla Ciebie

Wysokiej jakości woda

Zbiornik ciepłej wody użytkowej Daikin zapewnia ciepłą wodę w dowolnym momencie zgodnie z najnowszymi wymogami odnośnie higieny wody.

Mniejsze straty ciepła

Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji.

Podłączenie kolektora słonecznego

Po połączeniu naszych podgrzewaczy do wody z kolektorami słonecznymi, można korzystać z darmowej energii pochodzącej od słońca w bardzo skuteczny sposób.

Zbiornik ciepłej wody użytkowej z zabezpieczeniem przed bakteriami legionella

Konstrukcja zbiornika do ciepłej wody zapewnia optymalną higienę wody, ponieważ podgrzewana woda przepływa przez rury.
Odkładanie się osadu, rdzy i kamienia oraz tworzenie szkodliwych bakterii legionella, które występują w dużych zbiornikach, nie jest możliwe.

Technologia

Bezciśnieniowy układ ciepłej wody

Kolektory słoneczne wypełniają się wodą tylko wtedy, gdy słońce grzeje w wystarczającym stopniu. Napełnienie kolektora zajmuje mniej niż jedną minutę, następnie jedna z pomp wyłącza się a druga zapewnia obieg wody.

Ciśnieniowy system słoneczny

Oferujemy także ciśnieniowe układy ciepłej wody. Taki układ napełnia się płynem przekazującym ciepło o odpowiedniej zawartości środka zapobiegającego zamarzaniu, aby uniknąć zamarzania w okresie zimowym. Następnie w całym układzie zwiększa się ciśnienie i dla zapewnienia bezpieczeństwa następuje jego uszczelnienie.