Daikin

Daikin EWAD-CZ
top of the class for efficiency

Daikin EWAD-CZ: najwyższa klasa wydajności

Zastosowana w agregatach EWAD-CZ technologia sprężarek śrubowych sterowanych inverterowo pozwala na osiągnięcie najwyższych współczynników średniosezonowej efektywności energetycznej (ESEER nawet do 5.8).
Dzięki technologi inverterowej prędkość sprężarki jest stale dostosowywana do zapotrzebowania na chłód. W związku z tym zapotrzebowanie na dodatkowe zasilanie zostaje znacznie zmniejszone, co jednocześnie powoduje redukcję emisji CO2.

Technologia inwerterowa

Dzięki technologii sprężarek śrubowych sterowanych inwerterowo zastosowanej w agregacie Daikin EWAD-CZ, zużywa on tylko tyle energii elektrycznej ile niezbędne jest do uzyskania wymaganej mocy chłodniczej, w skutek tego zmniejszają się koszty operacyjne i jednocześnie czas zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Technologia inwerterowa zapewnia szybszą reakcjęsystemu na zmienne obciążenie cieplne, niski prąd rozruchu, znaczącą redukcję ilości włączeń /wyłączeń sprężarek i tym samym zwiększoną niezawodność agregatu oraz niższy poziom głośności podczas pracy przy częściowych obciążeniach.

CO OZNACZA WSPÓŁCZYNNIK ESEER?

ESEER to Europejski współczynnik Średniosezonowej Efektywności Energetycznej. Współczynnik ten służy do obliczenia efektywności energetycznej agregatu z uwzględnieniem zmiennego zapotrzebowania na chłód w ciągu całego roku.

Wszechstronność zastosowań EWAD-CZ

W ofercie wysokowydajnych agregatów wody lodowej  Daikin EWAD-CZ sterowanych inwerterem znajduje się 13 różnych wielkości w zakresach wydajności chłodniczej od 640 do1800 kW.: największa dostępna wydajność chłodnicza w tym segmencie, na rynku. Zakres pracy przy temperaturach zewnętrznych od -18°C do +50°C, w ofercie opcja odzysku ciepła (całkowitego lub częściowego) oraz możliwość pracy kaskadowej kilku jednostek, pozwala zaprojektowanie układów chłodniczych i obsługę nawet największych obiektów.

Zaawansowany system sterowania

Sterownik MicroTech III posiada łatwy w obsłudze panel operacyjny. 
Jedną z najważniejszych cech nowego systemu sterowania jest łatwa komunikacja z systemami centralnego sterowania budynku BMS w oparciu o protokoły: LonWorks, BACnet, Ethernet TCP/IP, Modbus communications. System sterowania jest zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej wydajności, do pracy w nietypowych warunkach oraz dostępu do historii pracy urządzenia.

Daikin EWAD-CZ: Bogaty wybór opcji

Daikin EWAD-CZ posiada bogaty wybór opcji, łącznie z częściowym lub całkowitym odzyskiem ciepła umożliwiającym produkcję ciepłej wody do temp. 55°C; opcje szybkiego restartu szczególnie przydatną dla obiektów, wymagających ciągłego chłodzenia i regulację prędkości obrotowej wentylatorów wpływającą na dalszy wzrost współczynnika ESEER.