Daikin

Wpływ wycofania R22

Wpływ wycofania R22

Wpływ wycofania R22 już uderzył w budynki, gdyż R22 z pierwotnych źródeł jest już zakazany. Popyt na regenerowany R22 prawdopodobnie przewyższy poziom podaży przed styczniem 2015 r. Nieuniknione są nie tylko podwyżki cen, ale także wyczerpanie zapasów. Jeżeli regenerowany R22 będzie niedostępny, wówczas wykonanie pewnych napraw nie będzie już możliwe i nie da się zapobiec przestojom systemu. Należy wymienić systemy na czynnik chłodniczy R22, zanim przeprowadzenie jego konserwacji stanie się niemożliwe.

Jeżeli nic nie zrobisz, ryzykujesz:

  • Większym prawdopodobieństwem awarii systemu
  • Wzrostem wymagań odnośnie konserwacji dla starzejących się systemów
  • Gwałtownym wzrostem kosztów eksploatacji
  • Wyższą emisją CO2

Niedobór czynnika R22 oraz opóźnienia mogą wpłynąć na:

  • Programy modernizacyjne
  • Rutynową konserwację
  • Naprawy sprężarek
  • Wymianę czynnika chłodniczego
  • Normalne działanie systemów HVAC
  • Efektywność energetyczną budynku