Daikin

Czym jest R22?

Czym jest R22?

Czynnik chłodniczy R22 był używany obok CFC o wysokim współczynniku niszczenia warstwy ozonowej (ODP), ale charakteryzuje go stosunkowo niski potencjał niszczenia warstwy ozonowej. Jednak nawet ten niski ODP nie jest już akceptowalny.

Protokół Montrealski, zmodyfikowany przez UE, wprowadza zakaz stosowania czynnika chłodniczego R22 od roku 2015 z powodu szkodliwego wpływu czynnika na środowisko i warstwę ozonową.

Czynnik chłodniczy R22 nie jest jedynym czynnikiem HFC, który zostanie wycofany z użytku. Komisja Parlamentu Europejskiego zaproponowała także zakaz stosowania dla wszystkich gazów fluorowanych, w tym HFC w klimatyzatorach, pompach ciepła i urządzeniach chłodniczych od 2020 roku.