No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Zerowy bilans energii netto w budynku DAIKIN Europe N.V. – wyniki parametrów użytkowych po roku.

W roku 2010 Daikin Europe N.V. ogłosił zamiar połączenia sił z głównymi europejskimi instytutami badawczymi w celu opracowania koncepcji ekonomicznie możliwego do realizacji budynku o zerowym bilansie netto energii (nZEB), bazującego na pompach ciepła. Testowy budynek nZEB został zbudowany w regionie Ruhry (Niemcy) i w końcu lutego 2012 r., po pełnym roku użytkowania, sporządzono bilans jego parametrów użytkowych. Wynik: budynek wytwarzał więcej energii niż zużywał, zapewniając jednocześnie użytkownikom optymalny komfort przez okrągły rok.

Nowe jednostki ścienne firmy Daikin: efektywność VRV i komfort zoptymalizowane dla mniejszych lub dobrze izolowanych pomieszczeń

Nowe jednostki ścienne FXAQ15 są przeznaczone do stosowania w pokojach hotelowych, małych biurach oraz w innych pomieszczeniach o niższym zapotrzebowaniu mocy chłodniczej i grzewczej ze względu na ich rozmiar i wysoki poziom izolacji. Wynikiem tego jest optymalny komfort przy niezrównanej efektywności oraz ultra cichej pracy (aż do 19 dBA), w eleganckiej obudowie pasującej do każdego wnętrza.

VRV IV ponownie wyznacza standardy

Bądź gotów na nową generację innowacji Daikin. . . Daikin już po raz kolejny wyznacza standardy wprowadzając VRV 4 generacji. VRV IV osiąga nowy standard wydajności, poprzez wiele udoskonaleń do rozwiązań VRV już istniejących w branży. VRV IV oferuje trzy rewolucyjne standardy: zmienną temperaturę czynnika chłodniczego, ciągłe ogrzewanie poprzez pompę ciepła, oprogramowanie konfiguratora VRV dla uproszczenia uruchomienia.