No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Belière

Wymiana kotła na propan na Daikin Altherma

Media

Rekomendacje

patrz video referencyjne

Informacje ogólne

Klient

Państwo BELLIERE

Zastosowania

  • Obiekty komercyjne

Potrzeba

  • Heating
  • Hot water
potrzeba oszczędności i dobrej ROI

Rozwiązanie

ERSQ011AV1 + EKHBRD011AV1

Kontakt z firmą Daikin

BECHTEL DAF

Adres

System

Nazwa produktu: Daikin Altherma

Typ

  • Heating

Przegląd zespołów

ERSQ011AV1 + EKHBRD011AV1

Produkty

Construction information

Typ

Remontowane

Powierzchnia

Instalacja: 115-120 m²
Powierzchnia ogółem: 115-120 m²

Rok

10 < 15 lat

Stara instalacja

Kocioł na propan

wartość dodana

oszczędności + ROI

Informacje o partnerze

Właściciel budynku

Państwo BELLIERE

Wykonawca

CAEN FROID
Wyłączenie odpowiedzialności