No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Icebar w Icehotelu

Icebar w Icehotelu, na Heddon Street

Media

Rekomendacje

Tom Davey z AC Direct Ltd, który przeprowadzał instalację, powiedział: "Gdy klient zobaczył możliwości oszczędności energetycznych zapewnianych przez system Daikin Zeas, był pod takim wrażeniem, że poprosił nas o rozbudowę instalacji także na inne obszary.”
Alex de Pommes, dyrektor Icebaru, powiedział: "Już od pewnego czasu nosiliśmy się z zamiarem rozbudowy naszych systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia w Icebarze i restauracji. Najważniejszym było zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu dla klientów naszej restauracji; konieczna była też kompensacja strat energii powodowanych otwarciem naszych dużych drzwi wejściowych.
To wyzwanie, w połączeniu ze stałymi uzyskami ciepła w z trudem utrzymywanej temperatury -5ºC w Icebarze, spowodowało, że nawiązaliśmy bardzo bliską współpracę z Daikin UK, by możliwe było zaprojektowanie sterowanej instalacji dla całego kompleksu, co miało doprowadzić do oszczędności na uzyskach ciepła w wysokości ponad 50% przy zastosowaniu nowej technologii.”

Dlaczego Daikin

Przedsięwzięcie zaprojektowano i wykonano, a firma Daikin została przedstawiona klientowi przez naszego wykonawcę, AC Direct Ltd

Informacje ogólne

Klient

Icebar

Zastosowania

  • Restauracja

Potrzeba

  • Klimatyzacja
  • Air curtain
  • Control
  • Hot water
  • Refrigeration
  • Ventilation

pojawiła się potrzeba instalacji systemu chłodzącego obszar baru w celu zachowania rzeźb lodowych w atmosferze -5ºC

Rozwiązanie

pojawił się wymóg, by system chłodzący współpracował z całościowym układem kontroli klimatycznej, który steruje klimatyzacją, ogrzewaniem i wentylacją w strefach baru, restauracji, kuchni i umywalni.

Kontakt z firmą Daikin

Nicola Mowatt - Daikin UK (Marketing)

Adres

System

Nazwa produktu: Zeas

Typ

  • Refrigeration
  • VRV

Przegląd zespołów

2 zespoły chłodnicze ZEAS; 1 x zespół zewnętrzny VRV z odzyskiem ciepła i wytwarzaniem gorącej wody; kurtyna powietrzna Biddle; wentylacja: Dostępne VAM zapewnia łagodne świeże powietrze i darmowe chłodzenie

Construction information

Typ

Remontowane

wartość dodana

Firma Daikin początkowo ubiegała się o kontrakt na instalację chłodniczą, ale gdy użytkownik przekonał się, jakie są oszczędności finansowe i energetyczne, rozszerzył zakres zlecenia

Informacje o partnerze

Właściciel budynku

Alex De Pommes, dyrektor Icebaru – 07971 831656

Wykonawca

AC Direct Ltd

Tom Davey, 07973 731743
Wyłączenie odpowiedzialności