No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Joli

Wymiana kotła na rozwiązanie wysokotemperaturowe Daikin Altherma

Media

Rekomendacje

patrz video referencyjne

Informacje ogólne

Klient

Państwo JOLI

Zastosowania

  • Obiekty komercyjne

Potrzeba

  • Heating
  • Hot water

Konieczność oszczędności

Rozwiązanie

Wymiana kotła na rozwiązanie wysokotemperaturowe Daikin Altherma

Kontakt z firmą Daikin

E.Bechtel DAF

Adres

System

Nazwa produktu: Daikin Altherma

Typ

  • Heating

Przegląd zespołów

NIE OKREŚLONO

Construction information

Typ

Remontowane

Powierzchnia

Instalacja: 185m²
Powierzchnia ogółem: 185m²

Rok

10 < 15 lat

Stara instalacja

Kocioł grzewczy

wartość dodana

Oszczędności energii 40% (w €) podczas zim 2008-2009 i 2009-2010

Informacje o partnerze

Właściciel budynku

Państwo JOLI

Wykonawca

ACI

M. Lelard - 1 place de la Laiterie - 28190 St Georges sur Eure
Wyłączenie odpowiedzialności