No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Co to jest moc dźwięku /ciśnienie dźwięku?

Poziom ciśnienia dźwięku (Lp)
Jest to miara energii dźwięku emitowanej ze źródła hałasu, wyrażana w decybelach lub dBA

Poziom mocy dźwięku (Lw)
Wielkość opisana powyżej, ale mierzona w ściśle określonych warunkach 
Poziom mocy dźwięku jest niezależny od

  • położenia sprzętu
  • warunków otoczenia 
  • odległości od punktu pomiaru 
  

Poziom mocy dźwięku można uznać za dokładniejszy. Moc dźwięku będzie miała wyższą wartość niż ciśnienie dźwięku.

Wpływ decybeli:

Lp dB(A) Odczuwana głośność Dźwięk
0Próg słyszalności-
20Niezwykle delikatnySzelest liści, cichy pokój
40Bardzo delikatnySzum lodówki
60Umiarkowanie głośnyNormalna rozmowa, restauracja
80Bardzo głośnyMiejski ruch uliczny, ciężarówka
100Niezwykle głośnyOrkiestra symfoniczna, traktor
120Próg wytrzymałościStartujący odrzutowiec