No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Czynniki wpływające na zapotrzebowanie mocy

Człowiek od wieków stara się poprawiać poziom komfortu, jaki daje mu otoczenie. W chłodniejszych regionach próbujemy ogrzać nasze mieszkania, a w cieplejszym klimacie ochłodzić, ponieważ jeśli nie jest nam wygodnie, nie możemy ani pracować, ani odpoczywać. Ale warunki termiczne, niezbędne dla naszego poczucia komfortu, zależą od trzech podstawowych czynników:

Czynnik ludzki
nasza odzież i poziom aktywności oraz czas pozostawania w takich samych warunkach

Nasze otoczenie
temperatura promieniowania i temperatura otoczenia

Powietrze
temperatura, prędkość i wilgotność

Czynnik ludzki jest w najmniejszym stopniu przewidywalny ze wszystkich tych czynników.
Kontrolując pozostałe czynniki można zapewnić tak bardzo pożądane poczucie komfortu.
Zmiany wzorców budowy, stylu pracy i zamieszkania stworzyły nowe parametry, które muszą wziąć pod uwagę projektanci.
Na przykład, nowoczesne budynki wytwarzają o wiele więcej ciepła niż budynki sprzed 50 lat; dzieje się tak z wielu powodów:


Przenikanie światła słonecznego
Wraz z rozwojem technologii budownictwa wzrosło wykorzystanie szkła - nawet jeśli montowane jest szkło zatrzymujące promienie słoneczne, zyski ciepła ze światła słonecznego mogą być znaczące.

Osoby zajmujące pomieszczenie
W pomieszczeniach biurowych zwykle umieszcza się coraz większą liczbę osób - każda z nich wytwarza około 120W/h ciepła.  

Urządzenia elektryczne
Komputery, drukarki i kserokopiarki - nieodłączne elementy nowoczesnego biura - również wytwarzają znaczący ładunek ciepła.   

Oświetlenie

Wiele nowoczesnych sklepów mogłoby zostać ogrzanych samym oświetleniem - zyski ciepła rzędu 15-25W/m2 nie są w Europie rzadkością.  


Wentylacja

Wpuszczenie do budynku powietrza z zewnątrz powoduje również wprowadzenie jego temperatury; jeśli na zewnątrz jest 30°C, zaczynają się problemy!