No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Co to jest transfer ciepła?

Ciepło zawsze przepływa od cieplejszej substancji do chłodniejszej. Szybciej poruszające się cząsteczki oddają część swojej energii wolniejszym cząsteczkom. W efekcie szybsze cząsteczki zwalniają swój ruch, a wolniejsze przyspieszają. Ujmując rzecz w prostych słowach, oznacza to, że gdy na zewnątrz jest gorąco, ciepło próbuje 'wedrzeć się' do chłodniejszego wnętrza.

Ciepło może zostać przeniesione z jednego ciała do drugiego w następujące sposoby:

  • promieniowanie
  • przewodzenie
  • konwekcja  

Przewodzenie

Poprzez przepływ ciepła pomiędzy częściami substancji lub z jednej substancji do drugiej, znajdującej się w bezpośredniej styczności.

Konwekcja  
Poprzez transfer za pomocą cieczy lub powietrza.


Convection

By transfer via a fluid or air.