No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Oprogramowanie dla konfiguratora wer. 2.3.0 - Dla jednostek zewnętrznych Daikin Altherma LT i VRV IV

Pobierz oprogramowanie

Konfigurator Daikin jest przeznaczony do konfigurowania następujących urządzeń: 

 • Jednostki niskotemperaturowe typu split Daikin Altherma
 • Jednostki zewnętrzne VRV IV

Najnowsza dostępna wersja: Konfigurator wer. 2.3.0.

Takie same funkcje jak w poprzedniej wersji.

- Zgodność z PC: Od tej wersji  

Wymagany Microsoft .NET FrameWork 4.0 (=”.NET 4.0”)
Dodatkowo zgodny z Windows 8 i 8.1

- Poprawki instalacyjne i modyfikacje:

 • Pakiet konfiguratora zmodyfikowano do pliku wykonywalnego (exe)
 • Automatyczne odinstalowanie poprzedniej instalacji konfiguratora.
 • Stała instalacja w lokalnym folderze danych aplikacji użytkownika (poprzednia instalacja w folderze plików programowych)
 • Przygotowany do przyszłych wersji: nie są potrzebne prawa administratora do instalacji nowej wersji
  (Tylko w przypadku, gdy zainstalowano niezbędny sterownik USB i platformę .NET).
 • Podczas instalacji oprogramowanie sprawdza, czy zainstalowano .NET 4.0 i w przypadku, gdy platforma nie została zainstalowana, rozpoczyna się jej pobieranie z Internetu z serwera Microsoft (jeżeli połączenie internetowe jest dostępne)

- Automatyczne powiadamianie o nowych wersjach konfiguratora:

 • Sprawdzanie, czy istnieją nowe wersje odbywa się przy każdym uruchomieniu konfiguratora (tylko wtedy, gdy połączenie internetowe jest dostępne)
 • W przypadku, gdy dostępna jest nowa wersja, wyświetla się adres do pobrania wersji.

- Aktualizacje bazy danych:

 • Dodawanie najnowszych zgodnych wersji oprogramowania do bazy danych konfiguratora:
  “Grzanie\01: Oprogramowanie hydro dla jednostek niskotemperaturowych typu split Altherma (CA): ID42E0
  “Grzanie\02: Oprogramowanie hydro dla jednostek hybrydowych i wykorzystujących jako źródło energii grunt Altherma: ID42F1

- Uwagi:

 • Kompatybilne modele CA Altherma:
  Dla EHVH04S18CA3VF wybierz EHVH04S18CA3
  Dla EHVH08S18CA3VF wybierz EHVH08S18CA3
 • Kompatybilne modele hybrydowe:
  Dla EHYHBH05AAV32 wybierz EHYHBH05AAV3
  Dla EHYHBH08AAV32 wybierz EHYHBH08AAV3

Pobierz oprogramowanie (4 MB - )

Pobierz instrukcję (EN)

Instrukcja instalacji w wersjach językowych dostępna od 1.07.2014 r.

Pobierz instrukcję (EN) (4 MB - PDF)

Funkcje i uwagi dotyczące wersji

Pobierz funkcje i uwagi dotyczące wersji.

Funkcje i uwagi dotyczące wersji (208 KB - PDF)

MULTISPLIT - PROGRAM DOBORU

Multisplit program doboru

Program doboru urządzeń Multisplit jest narzędziem pomocnym przy konfiguracji zestawów Multisplit - dostępny online.
Jest to pomocne narzędzie do właściwego doboru jednostek i długości instalacji.
Gdy dobór jest gotowy, dane techniczne, współczynniki efektywności oraz klasa energetyczna dobranego zestawu są dostępne dla użytkownika. Gotowy raport można wysłać do klienta za pomocą formularza wysyłki.

Seasonal Smart

Seasonal Smart: aplikacja na iPad

Sprawność sezonowa jest nową miarą sprawności energetycznej, która stanie się standardem od 2013 roku. Jest to prawdziwie fundamentalna zmiana. Produkty zoptymalizowane ze względu na sprawność sezonową zużywają mniej energii i stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska. Są również rozwiązaniem mniej kosztownym. Daikin już teraz, jako pierwszy na rynku oferuje produkty zoptymalizowane ze względu na sprawność sezonową. Użyj naszego Kalkulatora  Sprawności Sezonowej aby zobaczyć parametry pracy naszych nowych urządzeń Seasonal Smart i Seasonal Classic oraz odkryć ich nowe funkcje.

Seasonal Smart: online

Sprawność sezonowa jest nową miarą sprawności energetycznej, która stanie się standardem od 2013 roku. Jest to prawdziwie fundamentalna zmiana. Produkty zoptymalizowane ze względu na sprawność sezonową zużywają mniej energii i stanowią mniejsze obciążenie dla środowiska. Są również rozwiązaniem mniej kosztownym. Daikin już teraz, jako pierwszy na rynku oferuje produkty zoptymalizowane ze względu na sprawność sezonową. Użyj naszego Kalkulatora  Sprawności Sezonowej aby zobaczyć parametry pracy naszych nowych urządzeń Seasonal Smart i Seasonal Classic oraz odkryć ich nowe funkcje.

Xpress dla systemów wentylacji

Xpress dla systemów wentylacji

 • Łatwe w obsłudze narzędzie doboru urządzeń wentylacyjnych VAM i VKM. 
 • Narzędzie doboru działa w oparciu o podany przepływ powietrza napływającego/wypływającego (również odświeżanego) oraz podanej wartości ESP kanałów nawiewu/wywiewu.
  Użytkownik może określić wielkość grzejników elektrycznych, wizualizować wykres psychometryczny, wizualizować wybraną konfigurację oraz przekazać ustawienia montażowe instalatorom

VRV Pro

VRV Pro

 • Program do profesjonalnego projektowania i symulacji dla systemów VRV z pełnym opisem projektu.
  Użytkownik może obliczyć obciążenie, dobrać prawidłowy system VRV do projektu oraz przeprowadzić symulację w celu uzyskania raportu o zużyciu energii. 
 • Oprogramowanie umożliwia projektowanie dla systemów VRV z uwzględnieniem złożonych zasad dotyczących orurowania, zapewnienie optymalnych cykli roboczych oraz maksymalną efektywność energetyczną.
  Projektanci mogą dokonywać trafnych wyborów i uzyskiwać konkurencyjne kosztorysy dla każdego projektu. 

Komparator serii VRV Q

Komparator serii VRV Q

 • Komparator serii VRV Q jest aplikacją, która pozwala szybko ocenić najlepszą opcję zamienną dla starej instalacji VRV na czynnik chłodniczy R22.
 • Użytkownik wprowadza dane o aktualnej instalacji, a aplikacja wyświetla przegląd możliwych opcji zamiany, takich jak wymiana całego systemu i wymiana tylko jednostki zewnętrznej

VRV Xpress

VRV Xpress

Xpress jest elastycznym programem , który optymalizuje dobór urządzeń ze względu na koszty oraz umożliwia wykonanie niezwykle energooszczędnego projektu budynku.

Xpress jest programem, który umożliwia szybkie utworzenie oferty na system VRV lub CMS firmy Daikin. Wynik jest osiągany w 7 krokach dających profesjonalną ofertę cenową.

1. Dobór jednostek wewnętrznych
2. Podłączenie jednostek zewnętrznych do jednostek wewnętrznych
3. Automatyczne wygenerowanie schematu chłodniczego wraz z trójnikami
4. Automatyczne wygenerowanie schematu elektrycznego
5. Dobór możliwych systemów sterowania centralnego
6. Wizualizacja wyników w programach MS Word, MS Excel i AutoCAD
7. Zapisanie projektu

VRV Xpress (3 MB - )