No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

ASTRA

ASTRA - Dla central wentylacyjnych

  • ASTRA to kompletne narzędzie, które jest w stanie skonfigurować dowolny typ centrali wentylacyjnej zgodnie z dokładnymi, najsurowszymi wytycznymi projektowymi. 
  • Oferuje szybką i kompleksową obsługę klienta dla ułatwienia technicznego doboru i ekonomicznej oceny każdej centrali wentylacyjnej.
    W wyniku jego pracy powstaje wszechstronna oferta ekonomiczna zawierająca wszystkie dane i rysunki techniczne, wykres psychrometryczny z ilustracją obróbki powietrza oraz krzywymi sprawności wentylatorów.

Dobór agregatu chłodzącego

Dobór agregatu chłodzącego

  • Oprogramowanie doboru agregatu chłodzącego pozwala dobrać odpowiednie jednostki w oparciu o typ zastosowania, poziom efektywności, wentylatory, typ sprężarki, tryb operacyjny, wymaganą wydajność i inne czynniki.
  • Użytkownik może wybrać wiele rozwiązań i wygenerować szczegółowy raport oraz kartę danych.

Dobór klimakonwektora

Dobór klimakonwektora

  • Podstawowe oprogramowanie doboru klimakonwektorów. Narzędzie doboru działa w oparciu o wprowadzone przez użytkownika warunki dla trybu chłodzenia i/lub grzania.
  • Użytkownik może wskazać warunki dla trybu chłodzenia i/lub grzania oraz stworzyć listę dostępnych klimakonwektorów. Można wydrukować szczegółowy raport ze specyfikacjami technicznymi oraz schematem okablowania.