No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Oprogramowanie dla konfiguratora wer. 2.3.0 - Dla jednostek zewnętrznych Daikin Altherma LT i VRV IV

Pobierz oprogramowanie

Konfigurator Daikin jest przeznaczony do konfigurowania następujących urządzeń: 

 • Jednostki niskotemperaturowe typu split Daikin Altherma
 • Jednostki zewnętrzne VRV IV

Najnowsza dostępna wersja: Konfigurator wer. 2.3.0.

Takie same funkcje jak w poprzedniej wersji.

- Zgodność z PC: Od tej wersji  

Wymagany Microsoft .NET FrameWork 4.0 (=”.NET 4.0”)
Dodatkowo zgodny z Windows 8 i 8.1

- Poprawki instalacyjne i modyfikacje:

 • Pakiet konfiguratora zmodyfikowano do pliku wykonywalnego (exe)
 • Automatyczne odinstalowanie poprzedniej instalacji konfiguratora.
 • Stała instalacja w lokalnym folderze danych aplikacji użytkownika (poprzednia instalacja w folderze plików programowych)
 • Przygotowany do przyszłych wersji: nie są potrzebne prawa administratora do instalacji nowej wersji
  (Tylko w przypadku, gdy zainstalowano niezbędny sterownik USB i platformę .NET).
 • Podczas instalacji oprogramowanie sprawdza, czy zainstalowano .NET 4.0 i w przypadku, gdy platforma nie została zainstalowana, rozpoczyna się jej pobieranie z Internetu z serwera Microsoft (jeżeli połączenie internetowe jest dostępne)

- Automatyczne powiadamianie o nowych wersjach konfiguratora:

 • Sprawdzanie, czy istnieją nowe wersje odbywa się przy każdym uruchomieniu konfiguratora (tylko wtedy, gdy połączenie internetowe jest dostępne)
 • W przypadku, gdy dostępna jest nowa wersja, wyświetla się adres do pobrania wersji.

- Aktualizacje bazy danych:

 • Dodawanie najnowszych zgodnych wersji oprogramowania do bazy danych konfiguratora:
  “Grzanie\01: Oprogramowanie hydro dla jednostek niskotemperaturowych typu split Altherma (CA): ID42E0
  “Grzanie\02: Oprogramowanie hydro dla jednostek hybrydowych i wykorzystujących jako źródło energii grunt Altherma: ID42F1

- Uwagi:

 • Kompatybilne modele CA Altherma:
  Dla EHVH04S18CA3VF wybierz EHVH04S18CA3
  Dla EHVH08S18CA3VF wybierz EHVH08S18CA3
 • Kompatybilne modele hybrydowe:
  Dla EHYHBH05AAV32 wybierz EHYHBH05AAV3
  Dla EHYHBH08AAV32 wybierz EHYHBH08AAV3

Pobierz oprogramowanie (4 MB - )

Pobierz instrukcję (EN)

Instrukcja instalacji w wersjach językowych dostępna od 1.07.2014 r.

Pobierz instrukcję (EN) (4 MB - PDF)

Funkcje i uwagi dotyczące wersji

Pobierz funkcje i uwagi dotyczące wersji.

Funkcje i uwagi dotyczące wersji (208 KB - PDF)

Daikin Altherma Flex dla apartamentów

Daikin Altherma Flex dla apartamentów

 • Oprogramowanie doboru dla wysokotemperaturowego systemu Daikin Altherma typu Flex do projektów w budynkach mieszkalnych. 
 • Użytkownik może dobrać jednostki wewnętrzne, zbiornik ciepłej wody użytkowej oraz odpowiednią jednostkę zewnętrzną, może przeglądać długości orurowania oraz ograniczenia dotyczące różnic wysokości.
  Ze specyfikacjami produktu i instalacji dostępny jest szczegółowy raport. 

Daikin Altherma Flex dla budynków komercyjnych

Daikin Altherma Flex dla budynków komercyjnych

 • Oprogramowanie doboru dla wysokotemperaturowego systemu Daikin Altherma typu Flex do projektów komercyjnych. 
 • Użytkownik może dobrać jednostki wewnętrzne, zbiornik ciepłej wody użytkowej oraz odpowiednią jednostkę zewnętrzną, może przeglądać długości orurowania oraz ograniczenia dotyczące różnic wysokości.
  Ze specyfikacjami produktu i instalacji dostępny jest szczegółowy raport. 
Zamówienie oprogramowania

Ecocalculator

Ecocalculator

Nadszedł czas na ponowne przemyślenie sposobu ogrzewania naszych domów oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Dotychczasowe systemy centralnego ogrzewania wkrótce drastycznie się zmienią. Dlaczego? Ceny paliw wciąż rosną a świadomość ekologii nakłania do ograniczania naszego wpływu na środowisko. Oblicz swoje oszczędności energetyczne używając Daikin Eko kalkulator i zoptymalizuj swoje zużycie energii z pompą ciepła Daikin. Oszczędzaj pieniądze i dbaj o środowisko!