No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

RefrigXpress

RefrigXpress - Dla ZEAS - pakietu Conveni - systemów CCU

  • Łatwe w obsłudze i jednoznaczne oprogramowanie doboru i projektowania dla jednostek skraplających Zeas, pakietu Conveni oraz komercyjnych jednostek skraplających CCU.
    Automatyczny dobór urządzeń i średnic rur. 
  • Prosty eksport schematów orurowania DXF. Tworzenie szczegółowego raportu z listą materiałów, orurowaniem, schematami okablowania oraz opcjami urządzeń.