Tabela specyfikacji 2MXM-M

2MXM40M4V1B 2MXM50M2V1B 2MXM40M3V1B (Archwizowane) 2MXM40M2V1B (Archwizowane)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 550 550 550 550
    Szerokość mm 765 765 765 765
    Głębokość mm 285 285 285 285
Ciężar Jednostka kg 36 41 36 36
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Bardzo niska cfm   1,200   1,059
      Bardzo niska m³/min   34   30
    Grzanie Bardzo niska cfm   1,200   1,130
      Bardzo niska m³/min   34   32
Silnik wentylatora Prędkość Chłodzenie Bardzo niska obr/min 500 890 500 760
    Grzanie Bardzo niska obr/min 320 890 320 820
Sprężarka Compressor-=-Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB -10 -10 -10 (2) -10
      Maks. °CDB 46 46 46 (2) 46
  Grzanie Temp. otoczenia Min. °CWB -15 -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 46   46  
    Nom. dBA   46   48
  Grzanie Wysoki dBA 48   48  
    Nom. dBA   48   50
Czynnik chłodniczy Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Dopełnienie kg 0.88 1.15 0.88 0.88
  Ilość TCO2Eq 0.60 0.8 0.59 0.6
  GWP   675 675 675 675
Piping connections Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m)
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 15.0 15 15.0 15
    IU - IU Maks. m 7.5 7.5 7.5 7.5
  Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 30.0 30 30.0 30
Standardowe akcesoria Instrukcja instalacji 1 1 1  
  Torebka ze śrubami 1 1 1  
  Korek spustowy 1 1 1  
Zasilanie Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-230-240 220-240 220-230-240 220-240
Uwagi (1) - Dla jednego pomieszczenia   (1) - Dla jednego pomieszczenia  
  (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy   (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy  
  (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek   (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek  
  (4) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane   (4) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane  
Standardowe akcesoria Zespół reduktora   1    
Uwagi   (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane   (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane