Tabela specyfikacji EHVH-E9W

EHVH08S18EA9W EHVH08S18EJ9W EHVH08S23EJ9W EHVH08S23EA9W
Casing Colour   Biały + Czarny Biały + Czarny Biały + Czarny Biały + Czarny
  Material   Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,650 1,650 1,850 1,850
    Szerokość mm 595 595 595 595
    Głębokość mm 625 625 625 625
Ciężar Jednostka kg 119 119 128 128
PED Category   Art. 4.3, Patrz Uwaga 1 Art. 4.3, Patrz Uwaga 1 Art. 4.3, Patrz Uwaga 1 Art. 4.3, Patrz Uwaga 1
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 42 (6) 42 (6) 42 (6) 42 (6)
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 28 (7) 28 (7) 28 (7) 28 (7)
Zakres pracy Grzanie Strona wodna Min. °C 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
      Maks. °C 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
  Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
    Strona wodna Min. °C 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
      Maks. °C 0 (8) 0 (8) 0 (8) 0 (8)
Zasilanie Name   Patrz Uwaga 9 Patrz Uwaga 9 Patrz Uwaga 9 Patrz Uwaga 9
Grzałka elektryczna Zasilanie Nazwa   9W 9W 9W 9W
    Faza   3 3 3 3
    Częstotliwość Hz 50 50 50 50
    Napięcie V 400 400 400 400
  Zalecane bezpieczniki A 20.000 (10) 20.000 (10) 20.000 (10) 20.000 (10)
Uwagi (1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE (1) - Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE
  (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). (2) - Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).
  (3) - W oparciu o dT równe 45 K (3) - W oparciu o dT równe 45 K (3) - W oparciu o dT równe 45 K (3) - W oparciu o dT równe 45 K
  (4) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (4) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (4) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego (4) - Łącznie z instalacją + PHE + dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego
  (5) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody. (5) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody. (5) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody. (5) - Bez wody w jednostce. Wskazana minimalna ilość wody jest wystarczająca dla większości zastosowań. Podczas procesów krytycznych może być wymagana dodatkowa ilość wody.
  (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. (7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
  (8) - W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy. (8) - W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy. (8) - W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy. (8) - W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.
  (9) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (9) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (9) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania. (9) - Wspomniane powyżej zasilanie skrzynki hydraulicznej jest przeznaczone tylko dla dodatkowego elementu grzejnego. Skrzynka rozdzielcza i pompa hydroboxu zasilane są przez jednostkę zewnętrzną. Opcjonalny zbiornik ciepłej wody użytkowej ma oddzielne źródło zasilania.
  (10) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania) (10) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania) (10) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania) (10) - 4 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)
  (11) - 2 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania) (11) - 2 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania) (11) - 2 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania) (11) - 2 -biegunowy, krzywa 20 A ,400V, klasa wyzwalania C (patrz schemat okablowania)