Tabela specyfikacji RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M5V1B RXP60M5V1B RXP60M2V1B RXP71M5V1B RXP71M2V1B RXP50M2V1B (Archwizowane)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Szerokość mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Głębokość mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Ciężar Jednostka kg 26 26 28 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0 46.0
Sprężarka Compressor-=-Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 48 48 48 48 48 46 48 46 46
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 46 46 48 47 49 49 52 52 47
  Grzanie Nom. dBA 47 47 48 49 49 49 52 52 49
Czynnik chłodniczy Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Dopełnienie kg 0.55 0.55 0.70 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15 0.90
  Ilość TCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78 0.61
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Piping connections Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Standardowe akcesoria Korek spustowy 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Instrukcja instalacji 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Etykieta z informacją o ładunku czynnika chłodniczego 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wielojęzyczna etykieta z informacją o fluorowanych gazach cieplarnianych 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1 1 1            
Zasilanie Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek
  (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Standardowe akcesoria Nasadka spustowa (1)       6 6 6 6 6 6
  Nasadka spustowa (2)       3 3 3 3 3 3