Specifications Table for RXA-A

RXA20A5V1B RXA25A5V1B RXA35A5V1B RXA42A2V1B RXA50A2V1B RXA20A2V1B (Archived) RXA20A3V1B (Archived) RXA25A2V1B (Archived) RXA25A3V1B (Archived) RXA35A2V1B (Archived) RXA35A3V1B (Archived)
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Nom. dBA 47 47 49 48 48 47 47 47 47 49 49
  Chłodzenie Nom. dBA 46 46 49 48 48 46 46 46 46 49 49
Standardowe akcesoria Korek spustowy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Instrukcja instalacji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Etykieta z informacją o ładunku czynnika chłodniczego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wielojęzyczna etykieta z informacją o fluorowanych gazach cieplarnianych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Czynnik chłodniczy Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq       0.88 0.88
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Charge kg__ 0.76 0.76 0.76 1.30 1.30 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
  Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Ogrzewanie Temp. otoczenia Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
      Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Połączenia instalacji rurowej Różnica poziomów IU - OU Maks. m 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
Sprężarka Typ   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Wymiary Jednostka Szerokość mm 765 765 765 825 825 765 765 765 765 765 765
    Głębokość mm 285 285 285 300 300 285 285 285 285 285 285
    Wysokość mm 550 550 550 735 735 550 550 550 550 550 550
Ciężar Jednostka kg__ 32 32 32 46 46 32 32 32 32 32 32
Power supply liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
  (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek