Specifications Table for RXJ-M

RXJ20M5V1B RXJ25M5V1B RXJ35M5V1B RXJ50M2V1B (Preliminary) RXJ50MV1B RXJ20M2V1B (Archived) RXJ20M3V1B (Archived) RXJ25M2V1B (Archived) RXJ25M3V1B (Archived) RXJ35M2V1B (Archived) RXJ35M3V1B (Archived)
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Wysoki dBA       48 48 47   47   48
    Nom. dBA 47 47 49       47   47   49
    Niski dBA       45
  Chłodzenie Niski dBA       45
    Wysoki dBA       48 48 46   46   48
    Nom. dBA 46 46 49       46   46   49
Standardowe akcesoria Korek spustowy         1 1 1 1 1 1 1
  Instrukcja instalacji         1 1 1 1 1 1 1
  Etykieta z informacją o ładunku czynnika chłodniczego             1   1   1
  Wielojęzyczna etykieta z informacją o fluorowanych gazach cieplarnianych             1   1   1
  Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa             1   1   1
Czynnik chłodniczy Ilość TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.88 0.9 0.5 0.52 0.5 0.52 0.5 0.52
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675.0 675 675.0 675 675.0
  Dopełnienie kg 0.76 0.76 0.76 1.3 1.30 0.72 0.76 0.72 0.76 0.72 0.76
  Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Maks. °CDB         46 46   46   46
      Min. °CDB         -10 -10   -10   -10
  Grzanie Temp. otoczenia Maks. °CWB         18 18   18   18
      Min. °CWB         -15 -15   -15   -15
Połączenia instalacji rurowej Różnica poziomów IU - OU Maks. m 15.0 15.0 15.0           15.0   15.0
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)           0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)   0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
Sprężarka Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie           Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Wymiary Unit Width mm 765 765 765 825 825 765 765 765 765 765 765
    Depth mm 285 285 285 300 300 285 285 285 285 285 285
    Height mm 550 550 550 735 735 550 550 550 550 550 550
Ciężar Unit kg 32 32 32 44 44 34 32 34 32 34 32
Fan Przepływ powietrza Grzanie Bardzo niska cfm         1,211 904   904   904
      Bardzo niska m³/min         34.3 25.6   25.6   25.6
    Chłodzenie Bardzo niska m³/min         38.5 29.3   29.3   29.3
      Bardzo niska cfm         1,359 1,035   1,035   1,035
Power supply liczba faz   1~ 1~ 1~   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50   50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane   (1) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza (1) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
  (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy   (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek   (3) - 220 V (3) - 220 V (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - 220 V (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - 220 V (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek
Silnik wentylatora Prędkość Chłodzenie Bardzo niska obr/min         620 760   760   760
    Grzanie Bardzo niska obr/min         620 740   740   740
Połączenia instalacji rurowej Różnica poziomów IU - OU Maks. m         20 15 15.0 15   15
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m         0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)   0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
Sprężarka Type           Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Uwagi         (4) - 230 V (4) - 230 V   (4) - 230 V   (4) - 230 V
          (5) - 240 V (5) - 240 V   (5) - 240 V   (5) - 240 V