Specifications Table for RXJ-M

RXJ20M5V1B RXJ25M5V1B RXJ35M5V1B RXJ50MV1B RXJ50M2V1B (Preliminary) RXJ20M2V1B (Archived) RXJ20M3V1B (Archived) RXJ25M2V1B (Archived) RXJ25M3V1B (Archived) RXJ35M3V1B (Archived) RXJ35M2V1B (Archived)
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Wysoki dBA       48 48 47   47     48
    Nom. dBA 47 47 49       47   47 49
    Niski dBA         45
  Chłodzenie Niski dBA         45
    Wysoki dBA       48 48 46   46     48
    Nom. dBA 46 46 49       46   46 49
Standardowe akcesoria Korek spustowy       1   1 1 1 1 1 1
  Instrukcja instalacji       1   1 1 1 1 1 1
  Etykieta z informacją o ładunku czynnika chłodniczego             1   1 1
  Wielojęzyczna etykieta z informacją o fluorowanych gazach cieplarnianych             1   1 1
  Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa             1   1 1
Czynnik chłodniczy Charge TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.9 0.88 0.5 0.52 0.5 0.52 0.52 0.5
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675.0 675 675.0 675.0 675
  Ilość kg 0.76 0.76 0.76 1.30 1.3 0.72 0.76 0.72 0.76 0.76 0.72
  Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Maks. °CDB       46   46   46     46
      Min. °CDB       -10   -10   -10     -10
  Heating Temp. otoczenia Maks. °CWB       18   18   18     18
      Min. °CWB       -15   -15   -15     -15
Połączenia instalacji rurowej Różnica poziomów IU - OU Maks. m 15.0 15.0 15.0           15.0 15.0
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)           0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
Compressor Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie           Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Wymiary Jednostka Szerokość mm 765 765 765 825 825 765 765 765 765 765 765
    Głębokość mm 285 285 285 300 300 285 285 285 285 285 285
    Wysokość mm 550 550 550 735 735 550 550 550 550 550 550
Ciężar Jednostka kg 32 32 32 44 44 34 32 34 32 32 34
Fan Przepływ powietrza Grzanie Bardzo niska cfm       1,211   904   904     904
      Bardzo niska m³/min       34.3   25.6   25.6     25.6
    Chłodzenie Bardzo niska m³/min       38.5   29.3   29.3     29.3
      Bardzo niska cfm       1,359   1,035   1,035     1,035
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50   50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza   (1) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza
  (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane   (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
  (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - 220 V   (3) - 220 V (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - 220 V (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - 220 V
Silnik wentylatora Prędkość Chłodzenie Bardzo niska obr/min_       620   760   760     760
    Grzanie Bardzo niska obr/min_       620   740   740     740
Połączenia instalacji rurowej Różnica poziomów IU - OU Maks. m       20   15 15.0 15     15
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m       0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)   0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)     0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
Compressor Type         Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie     Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Uwagi       (4) - 230 V   (4) - 230 V   (4) - 230 V     (4) - 230 V
        (5) - 240 V   (5) - 240 V   (5) - 240 V     (5) - 240 V