Specifications Table for RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M5V1B RXP60M5V1B RXP71M5V1B RXP50M2V1B (Archived) RXP60M2V1B (Archived) RXP71M2V1B (Archived)
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Nom. dBA 47 47 48 49 49 52 49 49 52
  Chłodzenie Nom. dBA 46 46 48 47 49 52 47 49 52
Standardowe akcesoria Korek spustowy 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Instrukcja instalacji 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Etykieta z informacją o ładunku czynnika chłodniczego 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wielojęzyczna etykieta z informacją o fluorowanych gazach cieplarnianych 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Nasadka spustowa (1)       6 6 6 6 6 6
  Nasadka spustowa (2)       3 3 3 3 3 3
Czynnik chłodniczy GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
  Dopełnienie kg 0.55 0.55 0.70 0.90 1.15 1.15 0.90 1.15 1.15
  Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Maks. °CDB 48 48 48 48 48 48 46 46 46
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Połączenia instalacji Różnica poziomów IU - OU Maks. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
  Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
Wymiary Jednostka Szerokość mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Głębokość mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
    Wysokość mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
Sprężarka Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Ciężar Jednostka kg 26 26 28 46.0 50.0 50.0 46.0 50.0 50.0
Power supply liczba faz   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Uwagi (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (1) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (2) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek
  (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Standardowe akcesoria Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1 1 1