PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH MGR INŻ. IGOR CHARANDZIUK