Akademia Europejska Daikin (Daikin Europe Academy)

Daikin Europe Academy

Rozwijaj się w Daikin.

Szkolenia Akademii Europejskiej Daikin

Rozwijaj swoje umiejętności

Daikin Europe Academy jest naszym wewnętrznym centrum szkoleniowym stworzonym w celu poszerzania wiedzy i umiejętności naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Rozwijamy ich podczas szkoleń prowadzonych przez specjalistów w różnych dziedzinach, od tematyki technicznej i komercyjnej po przywództwo i zarządzanie. Pracownicy dzielą się swoimi doświadczeniami, pomysłami i energią, a my dajemy im szansę na doskonalenie umiejętności i rozwijania ich potencjału.

Rozwój umiejętności

Szkolenia związane z rozwojem między innymi takich umiejętności jak negocjacje i techniki prezentacji.

Szkolenia techniczne

Możliwość zdobycia wiedzy o nowych produktach i rynkach, na których działa Daikin.

Szkolenia w zakresie zarządzania i przywództwa

Rozwijanie kluczowych umiejętności przywódczych, skutecznego planowania strategicznego, podejmowania decyzji i nie tylko.

Szkolenia sprzedażowe

Wzmacnianie umiejętności sprzedażowych i uczestnictwo w praktycznych ćwiczeniach mających zastosowanie w świecie rzeczywistym.