Skip to main content

Przeglądarka wykresów psychrometrycznych Daikin

Przeglądarka wykresów psychrometrycznych Daikin - Funkcje

Zapoznaj się i wykorzystaj wartości właściwości wilgotnego powietrza w zmiennych warunkach

Daikin oferuje bezpłatnie Przeglądarkę wykresów psychrometrycznych, która jest przeznaczona do dystrybucji na całym świecie.
Jest to narzędzie wspomagające, przeznaczone dla wszystkich specjalistów i studentów dziedziny klimatyzacji, posiadających wiedzę o właściwościach "przetwarzanego powietrza".

Funkcje

  • Znajdź wszystkie właściwości powietrza dla większości warunków podając jedynie dwa parametry (tj. temperaturę termometru suchego, temperaturę termometru wilgotnego, punkt rosy, wilgotność względną, wilgotność bezwzględną, entalpię, gęstość, objętość właściwą i ciśnienie)
  • Wskaż dane psychrometryczne nawigując nad wykresem
  • Przeglądaj punkty na wykresie i powiększaj, przechodząc do odnośnej części ekranu
  • Wybierz preferowany widok (Psychrometryczny lub Molliera)
  • Skonfiguruj preferowane jednostki miar SI albo Brytyjskie
  • Wyświetlaj lub ukrywaj grupy linii
  • Wykonuj kilka dostępnych akcji z "punktami", takich jak: łączenie punktów, mieszanie objętości powietrza, wprowadzanie zdolności grzewczej/chłodniczej, nawilżanie z wykorzystaniem wody lub pary, chłodzenie do stanu nasycenia, osuszanie, ...
  • Zapisz, otwórz i wydrukuj swoje projekty
Przeglądarka wykresów psychrometrycznych Daikin - Funkcje

Wsparcie?

  • To narzędzie obejmuje 37 stron podręcznika, który można znaleźć w sekcji Informacje
  • Tuż poniżej można znaleźć klip wideo Szybki start, po lewej stronie

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?