Tabela specyfikacji 2AMXM-M

2AMXM40M4V1B 2AMXM50M4V1B 2AMXM40M3V1B (Archwizowane) 2AMXM40M2V1B (Archwizowane) 2AMXM50M2V1B (Archwizowane) 2AMXM50M3V1B (Archwizowane)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 550 550 550 550 550 550
    Szerokość mm 765 765 765 765 765 765
    Głębokość mm 285 285 285 285 285 285
Ciężar Jednostka kg 36 41 36 36 41 41
Sprężarka Compressor-=-Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Wentylator Przepływ powietrza Chłodzenie Bardzo niska cfm       1,059 1,200  
    Grzanie Bardzo niska cfm       1,130 1,200  
Silnik wentylatora Prędkość Chłodzenie Bardzo niska obr/min 500 500 500 760 890 500
    Grzanie Bardzo niska obr/min 320 500 320 820 890 500
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Wysoki dBA 46 48 46     48
    Nom. dBA       48 46  
  Grzanie Wysoki dBA 48 50 48     50
    Nom. dBA       50 48  
Czynnik chłodniczy Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Dopełnienie kg 0.88 1.15 0.88 0.88 1.15 1.15
  Ilość TCO2Eq 0.60 0.78 0.59 0.6 0.8 0.78
  GWP   675 675 675.0 675 675 675
Piping connections Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 20 m)
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 15.0 15.0 15.0 15 15 15.0
    IU - IU Maks. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 30.0 30.0 30.0 30 30 30.0
Standardowe akcesoria Instrukcja instalacji 1 1 1   1 1
  Torebka ze śrubami 1 1 1   1 1
  Korek spustowy 1 1 1   1 1
Zasilanie Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-240 220-240 220-230-240
Uwagi (1) - Dla jednego pomieszczenia (1) - Dla jednego pomieszczenia (1) - Dla jednego pomieszczenia     (1) - Dla jednego pomieszczenia
  (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy     (2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek     (3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek
  (4) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (4) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (4) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane     (4) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Standardowe akcesoria Zespół reduktora   1     1 1
Uwagi       (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane (1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane