Tabela specyfikacji ARXL-M

ARXL25M2V1B ARXL35M2V1B
Poziom ciśn. akust. Grzanie Wysoki dBA 49 49
    Niski dBA 45 45
  Chłodzenie Niski dBA 44 44
    Wysoki dBA 48 48
Standardowe akcesoria Korek spustowy 1 1
  Instrukcja instalacji 1 1
Czynnik chłodniczy Ilość TCO2Eq 2.1 2.1
  Dopełnienie kg 1 1
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A
Silnik wentylatora Moc wy. W 50 50
  Prędkość Chłodzenie Wysoki obr/min_ 890 890
      Niski obr/min_ 790 790
    Grzanie Wysoki obr/min_ 890 890
      Niski obr/min_ 780 780
  Model D50R-28 D50R-28
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Maks. °CDB 46 46
      Min. °CDB -10 -10
  Grzanie Temp. otoczenia Maks. °CWB 18 18
      Min. °CWB -25 -25
Wymiennik ciepła Żeberko Typ Precoat Fin Precoat Fin
  Rzędy Ilość 2 2
  Długość mm 810 810
  Rozstaw lameli mm 1.5 1.5
  Fazy Ilość 24 24
  Typ rury Hi-XA (8) Hi-XA (8)
Połączenia instalacji rurowej Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 15 15
    System Bez obciążenia m 10 10
  Liquid Śr. zew. mm 6.35 6.35
  Gaz Śr. zew. mm 9.5 9.5
  Spust Śr. zew. mm 18 18
  Różnica poziomów IU - IU Maks. m 12 12
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
  Izolacja cieplna Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 61 61
  Ogrzewanie dBA 61 61
Wymiary Jednostka zapakowana Szerokość mm 914 914
    Wysokość mm 617 617
    Głębokość mm 392 392
  Jednostka Szerokość mm 858 858
    Głębokość mm 330 330
    Wysokość mm 550 550
Sprężarka Wyjście W 1,100 1,100
  Compressor-=-Type 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C
Obudowa Colour Kość słoniowa Kość słoniowa
Weight Jednostka zapakowana kg 42 42
  Jednostka kg 40 40
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Wysoki m³/min 31.3 31.3
      Bardzo niska cfm 960 960
      Bardzo niska m³/min 27.2 27.2
      Wysoki cfm 1,105 1,105
    Chłodzenie Bardzo niska m³/min 30.6 30.6
      Bardzo niska cfm 1,080 1,080
      Wysoki m³/min 37.3 37.3
      Wysoki cfm 1,317 1,317
  Typ Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy
Olej chłodniczy Objętość ładowana l 0.650 0.650
  Typ FVC50K FVC50K
Złącza przewodów Do zasilania Remark 3 -żyłowy do zasilania, 4 -żyłowy do okablowania między jednostkami (dołączone przewody uziemienia) 3 -żyłowy do zasilania, 4 -żyłowy do okablowania między jednostkami (dołączone przewody uziemienia)
Prąd - 50 Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20 20
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240
  Faza 1~ 1~
Prąd Prąd rozruch. Chłodzenie A 6.6 6.6
    Ogrzewanie A 6.6 6.6
  Nominalny prąd roboczy (RLA) Chłodzenie A 5.89 (1), 5.59 (2), 5.39 (3) 5.89 (1), 5.59 (2), 5.39 (3)
    Grzanie A 4.52 (1), 4.52 (2), 4.52 (3) 6.46 (1), 6.16 (2), 5.87 (3)
Uwagi 220 V 220 V
  230 V 230 V
  240 V 240 V
  Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane