Tabela specyfikacji ATXN-NB9

ATXN25NV1B9 ATXN35NV1B9 ATXN50NV1B9 ATXN60NV1B9
Poziom ciśn. akust. Chłodzenie Cicha praca dBA 21 22 32 33
    Bardzo wysoki dBA 41 42 44 46
    Niski dBA 29 30 35 37
    Wysoki dBA 40 41 40 43
Standardowe akcesoria Instrukcja instalacji 1 1 1 1
  Instrukcja obsługi 1 1 1 1
  Pilot bezprzewodowy 1 1 1 1
  Uchwyt do pilota 1 1 1 1
  Płyta montażowa 1 1 1 1
Silnik wentylatora Prąd pełnego obciążenia (FLA) ogrzewanie A 0.19 0.21 0.33 0.56
    Chłodzenie A 0.19 0.21 0.32 0.56
  Wyjście Rated W 18 18 40 40
  Prędkość Chłodzenie Wysoki obr/min_ 1,240 1,280 1,050 1,250
      Średni obr/min_ 1,020 1,050 960 1,140
      Niski obr/min_ 850 900 870 1,010
      Cicha praca obr/min_ 700 700 800 900
    Grzanie Wysoki obr/min_ 1,240 1,280 1,090 1,280
      Średni obr/min_ 1,020 1,050 960 1,140
      Niski obr/min_ 850 900 870 1,010
      Cicha praca obr/min_ 700 700 800 900
    stopniowy 3 etapy, turbo, cicha praca, autom. 3 etapy, turbo, cicha praca, autom. 3 etapy, turbo, cicha praca, autom. 3 etapy, turbo, cicha praca, autom.
  Ilość 20 20 20 20
Opakowanie Ciężar kg 1.5 1.5 1.5 1.5
  Material EPS, tektura falista EPS, tektura falista EPS, tektura falista EPS, tektura falista
Wymiennik ciepła Żeberko Obróbka Żeberko ML (wielożaluzjowe) Żeberko ML (wielożaluzjowe) Żeberko z nacięciem Żeberko z nacięciem
  Pusty otwór płyty rury Ilość 0 0 0 0
  Rozstaw lameli mm 1.40 1.40 1.40 1.40
  Fazy Ilość 14 14 16 16
  Średnica rury mm 7 7 7 7
  Rzędy Ilość 2 2 2 2
  Całkowite pole przekroju 0.18 0.18 0.29 0.29
  Długość mm 610 610 858 858
  Typ rury Miedź Miedź Miedź Miedź
Połączenia instalacji rurowej Liquid Śr. zew. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
    Typ Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
  Gaz Śr. zew. mm 9.50 9.50 12.70 15.90
    Typ Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
  Spust Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 693.00 1,060.00 1,668.00 1,931.00
  Grzanie Nom. kW 700.00 950.00 1,550.00 1,680.00
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 53 54 55 61
Filtr powietrza Ilość pc 2 2 2 2
  Type Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny Odłączalny/zmywalny
Wymiary Jednostka zapakowana Szerokość mm 970 970 1,252 1,252
    Wysokość mm 367 367 400 400
    Głębokość mm 303 303 333 333
  Jednostka Szerokość mm 859 859 1,124 1,124
    Głębokość mm 209 209 237 237
    Wysokość mm 288 288 310 310
Obudowa Colour Polistyren wysokoudarowy Polistyren wysokoudarowy Polistyren wysokoudarowy Polistyren wysokoudarowy
Weight Jednostka zapakowana kg 10.5 10.5 15.5 15.5
  Jednostka kg 9.0 9.0 14.0 14.0
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Bardzo wysoka cfm 378 392 578 703
      Niski cfm 215 232 418 507
      Wysoki m³/min 9.80 10.10 15.30 18.90
      Niski m³/min 6.10 6.60 11.80 14.40
      Bardzo wysoka m³/min 10.70 11.10 16.40 19.90
      Cicha praca cfm 165 165 374 437
      Cicha praca m³/min 4.70 4.70 10.60 12.40
      Wysoki cfm 345 358 542 667
    Chłodzenie Bardzo wysoki m³/min 10.70 11.10 16.40 19.90
      Niski m³/min 6.10 6.60 11.80 14.40
      Niski cfm 215 232 418 507
      Cicha praca cfm 165 165 374 437
      Wysoki m³/min 9.80 10.10 15.00 18.50
      Bardzo wysoka cfm 378 392 578 703
      Wysoki cfm 345 358 529 654
      Cicha praca m³/min 4.70 4.70 10.60 12.40
  Fan-=-Fan type 1 1 1 1
      Nom. cfm 272 282 471 585
      Nom. m³/min 7.70 8.00 13.30 16.60
    Chłodzenie Nom. m³/min 7.70 8.00 13.30 16.60
      Nom. cfm 272 282 471 585
Regulacja kierunku przepływu powietrza Sterowanie mikrokomputerem Sterowanie mikrokomputerem Sterowanie mikrokomputerem Sterowanie mikrokomputerem
Prąd - 50 Hz Maksymalny prąd roboczy A 6.8 7.8 16.3 16.6
  Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 16 16 20 20
Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10
  Maks. % 10 10 10 10
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Faza 1~ 1~ 1~ 1~
Prąd Nominalny prąd roboczy - 50 Hz Grzanie A 3.8 5.2 6.9 7.5
    Chłodzenie A 3.8 5.7 7.4 8.5
Uwagi Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe) Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe) Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe) Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)
  Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.
Wlot zasilania Tylko jednostka zewnętrzna Tylko jednostka zewnętrzna Tylko jednostka zewnętrzna Tylko jednostka zewnętrzna