AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B AZAS125M7V1B AZAS140M7V1B
Obudowa Colour   Kość słoniowa Kość słoniowa Kość słoniowa Kość słoniowa
  Materiał   Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa
Wymiary Jednostka Wysokość mm 770 990 990 990
    Szerokość mm 900 940 940 940
    Głębokość mm 320 320 320 320
  Jednostka zapakowana Wysokość mm 900 1,170 1,170 1,170
    Szerokość mm 980 1,015 1,015 1,015
    Głębokość mm 420 422 422 422
Weight Jednostka kg 60 70 70 78
  Jednostka zapakowana kg 64 78 79 87
Opakowanie Ciężar kg 4 9 9 9
Wymiennik ciepła Żeberko Typ   Lamela WF Lamela WF Lamela WF Lamela WF
    Obróbka   Ochrona anty-korozyjna (PE) Ochrona anty-korozyjna (PE) Ochrona anty-korozyjna (PE) Ochrona anty-korozyjna (PE)
Wentylator Typ   Wirnik Wirnik Wirnik Wirnik
  Kierunek wylotu   W poziomie W poziomie W poziomie W poziomie
  Ilość   1 1 1 1
  Przepływ powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 56 69 71 76
    Grzanie Nom. m³/min 50 82 82 82
      Częściowa m³/min     55 (1) 55 (1)
Silnik wentylatora Ilość   1 1 1 1
  Model   Bezszczotkowy silnik DC Bezszczotkowy silnik DC Bezszczotkowy silnik DC Bezszczotkowy silnik DC
  Moc wy. W 94 200 200 200
  Napęd   Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni
Sprężarka Ilość_   1 1 1 1
  Compressor-=-Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB -5 -5 -5 -5
      Maks. °CDB 46 46 46 46
  Grzanie Temp. otoczenia Min. °CWB -15 -15 -15 -15
      Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 65 70 71 73
  Ogrzewanie dBA     71 (1) 73 (1)
Poziom ciśn. akust. Chłodzenie Nom. dBA 46 53 53 54
  Grzanie Nom. dBA 47 57 57 57
Czynnik chłodniczy Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Dopełnienie kg 2.45 2.60 2.60 2.90
  Ilość TCO2Eq 1.65 1.76 1.76 1.96
  STEROWANIE   Zawór rozprężny (typ elektroniczny) Zawór rozprężny (typ elektroniczny) Zawór rozprężny (typ elektroniczny) Zawór rozprężny (typ elektroniczny)
  GWP   675 675 675 675
  Obwody Ilość   1 1 1 1
Olej chłodniczy Typ   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
  Objętość ładowana l 0.90 0.90 0.90 1.35
Połączenia instalacji rurowej Liquid Ilość   1 1 1 1
    Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz Ilość   1 1 1 1
    Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Spust Ilość   3 5 5 5
    Typ   Otwór Otwór Otwór Otwór
    Śr. zew. mm 26 26 26 26
  Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 5 5 5 5
      OU - IU m 30 30 30 30
    System Równoważnik m 50 50 50 50
      Bez obciążenia m 30 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji Patrz instrukcja instalacji
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5 0.5
  Izolacja cieplna   Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem
Metoda odszraniania Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny Cykl przeciwny
Regulator odszraniania Czujnik temperatury zewnętrznej wymiennika ciepła Czujnik temperatury zewnętrznej wymiennika ciepła Czujnik temperatury zewnętrznej wymiennika ciepła Czujnik temperatury zewnętrznej wymiennika ciepła
Regulator wydajności Method   Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem
PED Category   Kategoria II Kategoria II Kategoria II Kategoria II
Safety devices Pozycja 01   Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia Przełącznik wysokiego ciśnienia
    02   Przełącznik niskociśnieniowy Przełącznik niskociśnieniowy Przełącznik niskociśnieniowy Przełącznik niskociśnieniowy
    03   Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu wentylatora
    04   Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik
    05   Zabezpieczenie termiczne sprężarki_ Zabezpieczenie termiczne sprężarki_ Zabezpieczenie termiczne sprężarki_ Zabezpieczenie termiczne sprężarki_
Standardowe akcesoria Wiązania 2 2 2 2
  Instrukcja instalacji 1 1 1 1
  Etykieta czynnika chłodniczego do regulacji gazu F 1 1 1 1
  Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1 1 1 1
  Etykieta klasy energetycznej LOT10 1 1 1 1
  Odlepiana etykieta o gazach fluorowanych 1      
Zasilanie Nazwa   V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50
  Napięcie V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Zakres napięcia Min. V 198 198 198 198
    Maks. V 264 264 264 264
Prąd Zmax Lista   Zgodny z EN61000-3-11 Zgodny z EN61000-3-11 Zgodny z EN61000-3-11 Zgodny z EN61000-3-11
  Minimalna wartość Ssc kVa Sprzęt zgodny z EN / IEC 61000-3-12, Patrz Uwaga 2, Patrz Uwaga 3 Sprzęt zgodny z EN / IEC 61000-3-12, Patrz Uwaga 2, Patrz Uwaga 3 Sprzęt zgodny z EN / IEC 61000-3-12, Patrz Uwaga 2, Patrz Uwaga 3 Sprzęt zgodny z EN / IEC 61000-3-12, Patrz Uwaga 2, Patrz Uwaga 3
Złącza przewodów Do zasilania Remark   Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej
  For connection with indoor Remark   Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej
Wlot zasilania See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit
Prąd - 50 Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 32
Uwagi (1) - Zgodnie z ENER Dział 21 (1) - Zgodnie z ENER Dział 21 (1) - Zgodnie z ENER Dział 21 (1) - Zgodnie z ENER Dział 21
  (2) - Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤ 75 A na fazę. (2) - Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤ 75 A na fazę. (2) - Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤ 75 A na fazę. (2) - Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤ 75 A na fazę.
  (3) - Ssc: moc krótkiego spięcia (3) - Ssc: moc krótkiego spięcia (3) - Ssc: moc krótkiego spięcia (3) - Ssc: moc krótkiego spięcia
  (4) - Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym ≤ 16 A na fazę. (4) - Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym ≤ 16 A na fazę. (4) - Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym ≤ 16 A na fazę. (4) - Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym ≤ 16 A na fazę.