CYQM150DK80FBN CYQM100DK80FBN CYQM100DK80FSN CYQM150DK80FSN CYQM200DK100FBN CYQM200DK100FSN CYQM250DK140FBN CYQM250DK140FSN
Poziom ciśn. akust. Grzanie Prędkość 3 dBA 51 (1) 50 (1) 50 (1) 51 (1) 53 (1) 53 (1) 54 (1) 54 (1)
    Prędkość 2 dBA 46 (1) 44 (1) 44 (1) 46 (1) 47 (1) 47 (1) 48 (1) 48 (1)
Filtr powietrza Type Filtr do czyszczenia odkurzaczem G1 Filtr do czyszczenia odkurzaczem G1 Filtr do czyszczenia odkurzaczem G1 Filtr do czyszczenia odkurzaczem G1 Filtr do czyszczenia odkurzaczem G1 Filtr do czyszczenia odkurzaczem G1 Filtr do czyszczenia odkurzaczem G1 Filtr do czyszczenia odkurzaczem G1
Szerokość drzwi Maks. m 1.5 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Delta T Prędkość 2 K 15 (1) 19 (1) 19 (1) 15 (1) 14 (1) 14 (1) 16 (1) 16 (1)
  Prędkość 3 K 14 (1) 17 (1) 17 (1) 14 (1) 13 (1) 13 (1) 15 (1) 15 (1)
Czynnik chłodniczy Refrigerant-=-Gwp Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy Elektroniczny zawór wzbiorczy
Wymiary Jednostka zapakowana Szerokość mm 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Wysokość mm 760 760 760 760 760 760 760 760
    Głębokość mm 630 630 630 630 680 680 680 680
  Jednostka Szerokość mm 1,500 1,000 1,000 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500
    Głębokość mm 590 590 590 590 590 590 590 590
    Wysokość mm 270 270 270 270 270 270 270 270
Obudowa Colour Galwanizowana elektrycznie blacha stalowa Galwanizowana elektrycznie blacha stalowa Galwanizowana elektrycznie blacha stalowa Galwanizowana elektrycznie blacha stalowa Galwanizowana elektrycznie blacha stalowa Galwanizowana elektrycznie blacha stalowa Galwanizowana elektrycznie blacha stalowa Galwanizowana elektrycznie blacha stalowa
Weight Jednostka zapakowana kg 90 73 73 90 126 126 161 161
  Jednostka kg 73 57 57 73 94 94 108 108
Wysokość drzwi Maks. m 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Prędkość 2 m³/h 1,835 (1) 1,223 (1) 1,223 (1) 1,835 (1) 2,446 (1) 2,446 (1) 3,058 (1) 3,058 (1)
      Prędkość 3 m³/h 2,408 (1) 1,605 (1) 1,605 (1) 2,408 (1) 3,210 (1) 3,210 (1) 4,013 (1) 4,013 (1)
Połączenia instalacji rurowej Liquid Śr. zew. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gaz Śr. zew. mm 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0
Wydajność grzewcza Prędkość 3 kW 11.0 (1) 9.2 (1) 9.2 (1) 11.0 (1) 13.4 (1) 13.4 (1) 19.9 (1) 19.9 (1)
  Prędkość 2 kW 9.3 (1) 7.7 (1) 7.7 (1) 9.3 (1) 12.1 (1) 12.1 (1) 16.8 (1) 16.8 (1)
Pobór mocy Grzanie Nom. kW 0.56 0.37 0.37 0.56 0.75 0.75 0.94 0.94
  Tylko wentylator Nom. kW 0.56 0.37 0.37 0.56 0.75 0.75 0.94 0.94
Required ceiling void >-=-mm mm 420 420 420 420 420 420 420 420
Required accessories should be ordered separately Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52) Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52)
Zakres napięcia Min. % 224 224 224 224 224 224 224 224
  Maks. % 240 240 240 240 240 240 240 240
Zasilanie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 230 230 230 230 230 230 230 230
Prąd Pełne obciążenie amperowe (FLA) Silnik wentylatora A 2.46 1.64 1.64 2.46 3.28 3.28 4.10 4.10
  Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Uwagi Poziom instalacji B: ustawienie standardowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji (dostępny tylko jeden poziom instalacji) Poziom instalacji B: ustawienie standardowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji (dostępny tylko jeden poziom instalacji) Poziom instalacji B: ustawienie standardowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji (dostępny tylko jeden poziom instalacji) Poziom instalacji B: ustawienie standardowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji (dostępny tylko jeden poziom instalacji) Poziom instalacji B: ustawienie standardowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji (dostępny tylko jeden poziom instalacji) Poziom instalacji B: ustawienie standardowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji (dostępny tylko jeden poziom instalacji) Poziom instalacji B: ustawienie standardowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji (dostępny tylko jeden poziom instalacji) Poziom instalacji B: ustawienie standardowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji (dostępny tylko jeden poziom instalacji)
  Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe
  Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy
  Niekorzystne warunki: umieszczeniu w rogu lub w kwadracie, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa Niekorzystne warunki: umieszczeniu w rogu lub w kwadracie, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa Niekorzystne warunki: umieszczeniu w rogu lub w kwadracie, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa Niekorzystne warunki: umieszczeniu w rogu lub w kwadracie, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa Niekorzystne warunki: umieszczeniu w rogu lub w kwadracie, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa Niekorzystne warunki: umieszczeniu w rogu lub w kwadracie, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa Niekorzystne warunki: umieszczeniu w rogu lub w kwadracie, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa Niekorzystne warunki: umieszczeniu w rogu lub w kwadracie, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa
  Poziom ciśnienia akustycznego (przy 3 m) Poziom ciśnienia akustycznego (przy 3 m) Poziom ciśnienia akustycznego (przy 3 m) Poziom ciśnienia akustycznego (przy 3 m) Poziom ciśnienia akustycznego (przy 3 m) Poziom ciśnienia akustycznego (przy 3 m) Poziom ciśnienia akustycznego (przy 3 m) Poziom ciśnienia akustycznego (przy 3 m)
  Połączenia instalacji i elektryczne znajdują się na górze jednostki Połączenia instalacji i elektryczne znajdują się na górze jednostki Połączenia instalacji i elektryczne znajdują się na górze jednostki Połączenia instalacji i elektryczne znajdują się na górze jednostki Połączenia instalacji i elektryczne znajdują się na górze jednostki Połączenia instalacji i elektryczne znajdują się na górze jednostki Połączenia instalacji i elektryczne znajdują się na górze jednostki Połączenia instalacji i elektryczne znajdują się na górze jednostki
  Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane