Tabela specyfikacji DWDC

DWDC
Czynnik chłodniczy Refrigerant-=-Refrigerant type R-134a
Wydajność chłodnicza Min. kW 600
  Maks. kW 9,000
Sprężarka Compressor-=-Type Jednostopniowa sprężarka odśrodkowa