Tabela specyfikacji EHBX-CB / ERLQ-CW1

EHBX11CB3V / ERLQ011CAW1 EHBX11CB9W / ERLQ011CAW1 EHBX16CB3V / ERLQ014CAW1 EHBX16CB9W / ERLQ014CAW1 EHBX16CB3V / ERLQ016CAW1 EHBX16CB9W / ERLQ016CAW1
Wydajność grzewcza Nom. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Maks. kW 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 12.1 (1), 11.7 (2) 12.1 (1), 11.7 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 12.7 (1), 12.6 (2) 13.8 (1), 13.1 (2) 13.8 (1), 13.1 (2)
Pobór mocy Grzanie Nom. kW 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Maks. kW 3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
  Chłodzenie Nom. kW 3.05 (1), 4.31 (2) 3.05 (1), 4.31 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.21 (1), 5.08 (2) 3.74 (1), 5.73 (2) 3.74 (1), 5.73 (2)
COP 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
EER 3.98 (1), 2.72 (2) 3.98 (1), 2.72 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.96 (1), 2.47 (2) 3.69 (1), 2.29 (2) 3.69 (1), 2.29 (2)
Pump Nominalny współczynnik ESP jednostki Chłodzenie kPa 33.0 (5), 3.00 (6) 33.0 (5), 3.00 (6) 64.0 (5), 32.0 (6) 64.0 (5), 32.0 (6) 61.0 (5), 23.0 (6) 61.0 (5), 23.0 (6)
    Grzanie kPa 37.0 (7), 39.0 (8) 37.0 (7), 39.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8)
Strona wodna wymiennika ciepła Szybkość przepływu wody Chłodzenie Nom. l/min 33.6 (5), 43.1 (6) 33.6 (5), 43.1 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 36.0 (5), 46.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6) 37.6 (5), 48.0 (6)
    Ogrzewanie Nom. l/min 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
General Szczegółowe dane dostawcy/producenta Nazwa i adres   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Nazwa lub znak handlowy   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Opis produktu Pompa ciepła powietrze-woda   Tak Tak Tak Tak Tak Tak
    Pompa ciepła czynnik pośredniczący-woda   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
    Pompa ciepła z grzałką   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
    Niskotemperaturowa pompa ciepła   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
    Zintegrowana grzałka pomocnicza   Tak Tak Tak Tak Tak Tak
    Pompa ciepła woda-woda   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
  Poziom mocy akustycznej LW(A) (wg EN14825) Jednostka wewnętrzna dB(A) 41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
Poziom mocy akustycznej LW(A) (wg EN14825) Jednostka zewnętrzna dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Etykieta Ecodesign i energetyczna Moc akustyczna w trybie grzania zmierzona zgodnie z EN12102 i warunkami EN14825 Moc akustyczna w trybie grzania zmierzona zgodnie z EN12102 i warunkami EN14825 Moc akustyczna w trybie grzania zmierzona zgodnie z EN12102 i warunkami EN14825 Moc akustyczna w trybie grzania zmierzona zgodnie z EN12102 i warunkami EN14825 Moc akustyczna w trybie grzania zmierzona zgodnie z EN12102 i warunkami EN14825 Moc akustyczna w trybie grzania zmierzona zgodnie z EN12102 i warunkami EN14825
Ogólnie do grzania pomieszczeń Jednostka powietrze-woda Znamionowy nawiew powietrza (zew.) m³/h 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Inne Kontrola wydajności   Inwerter Inwerter Inwerter Inwerter Inwerter Inwerter
    Cdh (obniżenie wydajności grzania)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (tryb ogrzewacza krateru) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (tryb wyłączenia) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (tryb czuwania) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostat wyłączony) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Zintegrowana grzałka dodatkowa Emisja NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Typ energii pobieranej   Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
Grzanie pomieszczeń Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 55°C Informacje ogólne Roczne zużycie energii kWh 6,280 6,280 7,920 7,920 8,990 8,990
      Sezonowa efektywność grzania pomieszczeń % 128 128 130 130 125 125
      Pznam. w temp. -10°C kW 9.99 9.99 12.7 12.7 13.9 13.9
      Qhe Roczne zużycie energii (GCV) Gj 22.6 22.6 28.5 28.5 32.4 32.4
      SCOP   3.28 3.28 3.32 3.32 3.20 3.20
      Klasa efektywności sezon. ogrzewania pomieszczeń   A++ A++ A+ A+ A+ A+
    Stan A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (obniżenie wydajności grzania)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   1.99 1.99 1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW 8.83 8.83 9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 79.6 79.6 70.4 70.4 71.2 71.2
    Warunek B (2°CDB/1°CWB) Cdh (obniżenie wydajności grzania)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.24 3.24 3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW 5.28 5.28 6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 130 130 142 142 125 125
    Stan C (7°CDB/6°CWB) Cdh (obniżenie wydajności grzania)   0.950 0.950 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.31 4.31 4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW 4.47 4.47 4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 172 172 169 169 176 176
    Warunek D (12°CDB/11°CWB) Cdh (obniżenie wydajności grzania)   0.930 0.930 0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.41 6.41 5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW 5.37 5.37 5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 256 256 218 218 254 254
    Tol (limit operacyjny temperatury) COPd   1.79 1.79 1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW 9.08 9.08 12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 71.6 71.6 70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Wyd. uzup. nom. wyjśc. mocy ciepl. Psup (w temp. Tdesign -10°C) kW 0.910 0.910 0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego) COPd   1.99 1.99 1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW 8.83 8.83 11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 79.6 79.6 76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -7.00 -7.00 -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Odpływ wody 55°C, zimny klimat Informacje ogólne Roczne zużycie energii kWh 6,750 6,750 7,890 7,890 8,600 8,600
      Sezonowa efektywność grzania pomieszczeń % 99.0 99.0 98.9 98.9 102 102
      Pznam. w temp. -22°C kW 6.99 6.99 8.15 8.15 9.12 9.12
      Qhe Roczne zużycie energii (GCV) Gj 24.3 24.3 28.4 28.4 31.0 31.0
  Wylot wody w klimacie ciepłym 55°C Ogólny Roczne zużycie energii kWh 2,720 2,720 3,360 3,360 3,500 3,500
      ηs (sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń) % 146 146 154 154 154 154
      Pznam. w temp. 2°C kW 7.58 7.58 9.84 9.84 10.3 10.3
      Qhe Roczne zużycie energii (GCV) Gj 9.78 9.78 12.1 12.1 12.6 12.6
  Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C Informacje ogólne SCOP   4.28 4.28 4.12 4.12 3.99 3.99
      Roczne zużycie energii kWh 5,410 5,410 7,270 7,270 8,290 8,290
      ηs (sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń) % 168 168 162 162 157 157
      Prated w temp. -10°C kW 11.2 11.2 14.5 14.5 16.0 16.0
      Qhe Roczne zużycie energii (GCV) Gj 19.5 19.5 26.2 26.2 29.8 29.8
      Klasa efekt. sezonowej grzania pomieszczeń   A++ A++ A++ A++ A+ A+
    Stan A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.63 2.63 2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW 8.88 8.88 10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 105 105 105 105 93.2 93.2
    Stan B (2°CDB/1°CWB) Cdh (obniżenie wydajności grzania)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.05 4.05 4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW 6.03 6.03 7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 162 162 163 163 150 150
    Warunek C (7°CDB/6°CWB) Cdh (obniżenie wydajności grzania)   0.940 0.940 1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   6.77 6.77 5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW 5.74 5.74 5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 271 271 228 228 271 271
    Stan D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ogrzewanie przy obniżonej wydajności)   0.920 0.920 0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   8.97 8.97 6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW 6.50 6.50 5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 359 359 268 268 359 359
    Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) COPd   2.34 2.34 2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW 8.76 8.76 12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 93.6 93.6 104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (temperatura dwuwart.) COPd   2.82 2.82 2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW 9.09 9.09 11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 113 113 113 113 102 102
      Tbiv °C -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Znam. moc cieplna, dod. wydajność Psup (w temp. Tdesign -10°C) kW 2.44 2.44 1.93 1.93 4.35 4.35
  Odpływ wody 35°C, zimny klimat Ogólny Roczne zużycie energii kWh 6,440 6,440 8,190 8,190 9,070 9,070
      ηs (sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń) % 154 154 145 145 142 142
      Pznam. w temp. -22°C kW 10.3 10.3 12.3 12.3 13.3 13.3
      Qhe Roczne zużycie energii (GCV) Gj 23.2 23.2 29.5 29.5 32.6 32.6
  Odpływ wody 35°C dla ciepłego klimatu Ogólny Roczne zużycie energii kWh 2,040 2,040 2,440 2,440 2,570 2,570
      ηs (sprawność sezonowa ogrzewania pomieszczeń) % 235 235 235 235 234 234
      Pznam. w temp. 2°C kW 9.06 9.06 10.9 10.9 11.4 11.4
      Qhe Roczne zużycie energii (GCV) Gj 7.34 7.34 8.78 8.78 9.24 9.24
Uwagi (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Warunek 3: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Warunek 4: Ta grzania DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - Temp. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (6) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (6) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (6) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (6) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (6) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)