Tabela specyfikacji EKRUAHTB

EKRUAHTB
Systemy sterujące Wkład do sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń % 4.0
  Klasa sterownika temperatury C