EVLQ05CAV3 EVLQ08CAV3
Poziom ciśn. akust. Grzanie Nom. dBA 48 (1) 49 (1)
Poziom mocy akustycznej Grzanie Nom. dBA 61 62
Czynnik chłodniczy Obwody Ilość 1 1
  Ilość TCO2Eq 3.0 3.3
  Dopełnienie kg 1.5 1.6
  Refrigerant-=-Gwp Zawór rozprężny (typ elektroniczny) Zawór rozprężny (typ elektroniczny)
Wymiary Jednostka zapakowana Szerokość mm 990 990
    Wysokość mm 797 797
    Głębokość mm 390 390
  Jednostka Szerokość mm 832 832
    Głębokość mm 307 307
    Wysokość mm 735 735
Sprężarka Ilość_ 2YC36BXD#C 2YC45NXD#C
Obudowa Colour Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem. Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem.
Regulator wydajności Method Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem
Silnik wentylatora Moc wy. W 53 53
  Ilość 1 1
Weight Jednostka zapakowana kg 57 59
  Jednostka kg 54 56
PED Category Kategoria I Kategoria I
Zakres pracy Grzanie Maks. °CWB 25 25
    Min. °CWB -25 -25
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Wysoki m³/min 45.0 47.0
    Chłodzenie Wysoki m³/min 525.0 525.0
  Ilość W poziomie W poziomie
Olej chłodniczy Objętość ładowana l 65.0 8.0
  Typ FVC50K FVC50K
Opakowanie Ciężar kg 3 3
  Material EPS, Karton_ EPS, Karton_
Wymiennik ciepła Żeberko Obróbka Lamela WF Lamela WF
  Rzędy Ilość 2 2
  Długość mm 845 845
  Rozstaw lameli mm 18.00 18.00
  Fazy Ilość 32 32
  Typ rury Hi-XA (8) Hi-XA (8)
Połączenia instalacji rurowej Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 3 3
      OU - IU m 20 20
  Liquid Śr. zew. mm 6.35 6.35
    Typ Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
  Gaz Śr. zew. mm 159.00 159.00
    Typ Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
  Spust Śr. zew. mm 1x ø15 + 1x ø20 1x ø15 + 1x ø20
    Ilość Otwór Otwór
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 20.0 20.0
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
Regulator odszraniania Cykl przeciwny Cykl przeciwny
Złącza przewodów For connection with indoor Ilość Dołączony przewód uziemienia Dołączony przewód uziemienia
  Do zasilania Quantity 3 3
Zasilanie Zakres napięcia Maks. % 10 10
    Min. % -10 -10
  Częstotliwość Hz 50 50
  Napięcie V 230 230
  Faza 1~ 1~
Prąd Prąd rozruch. Ogrzewanie A 15.7 (2) 15.9 (2)
  zalecane bezpieczniki A 16 20
  Maksymalny prąd roboczy Grzanie A 15.7 (3) 15.9 (3)
Uwagi Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji.
  Standardowy prąd rozruchowy sprężarki włączenie/wyłączenie >> maks. prąd pracy Standardowy prąd rozruchowy sprężarki włączenie/wyłączenie >> maks. prąd pracy
  Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy
  Natężenie prądu rozruchowego sprężarki ze sterowaniem inwerterowym zawsze < = maks. natężenie prądu roboczego Natężenie prądu rozruchowego sprężarki ze sterowaniem inwerterowym zawsze < = maks. natężenie prądu roboczego
  Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane