EVLQ05CAV3 EVLQ08CAV3
Obudowa Colour   Kość słoniowa Kość słoniowa
  Materiał   Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem. Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem.
Wymiary Jednostka Wysokość mm 735 735
    Szerokość mm 832 832
    Głębokość mm 307 307
  Jednostka zapakowana Wysokość mm 797 797
    Szerokość mm 990 990
    Głębokość mm 390 390
Weight Jednostka kg 54 56
  Jednostka zapakowana kg 57 59
Opakowanie Material   EPS, Karton_ EPS, Karton_
  Ciężar kg 3 3
Wymiennik ciepła Długość mm 845 845
  Rzędy Ilość   2 2
  Rozstaw lameli mm 18.00 18.00
  Fazy Ilość   32 32
  Typ rury   Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Żeberko Typ   Lamela WF Lamela WF
    Obróbka   Ochrona anty-korozyjna (PE) Ochrona anty-korozyjna (PE)
Wentylator Typ   Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy
  Ilość   1 1
  Przepływ powietrza Grzanie Wysoki m³/min 45.0 47.0
    Chłodzenie Wysoki m³/min 525.0 525.0
  Kierunek wylotu   W poziomie W poziomie
Silnik wentylatora Ilość   1 1
  Moc wy. W 53 53
Sprężarka Ilość_   1 1
  Model   2YC36BXD#C 2YC45NXD#C
  Compressor-=-Type   Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie
PED Category   Kategoria I Kategoria I
Zakres pracy Grzanie Min. °CWB -25 -25
    Maks. °CWB 25 25
Poziom mocy akustycznej Grzanie Nom. dBA 61 62
Poziom ciśn. akust. Grzanie Nom. dBA 48 (1) 49 (1)
Czynnik chłodniczy Type   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Ilość TCO2Eq 3.0 3.3
  Dopełnienie kg 1.5 1.6
  STEROWANIE   Zawór rozprężny (typ elektroniczny) Zawór rozprężny (typ elektroniczny)
  Obwody Ilość   1 1
Olej chłodniczy Typ   FVC50K FVC50K
  Objętość ładowana l 65.0 8.0
Połączenia instalacji rurowej Liquid Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 6.35 6.35
  Gaz Typ   Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające
    Śr. zew. mm 159.00 159.00
  Spust Ilość   2 2
    Typ   Otwór Otwór
    Śr. zew. mm 1x ø15 + 1x ø20 1x ø15 + 1x ø20
  Długość instalacji rurowej Maks. OU - IU m 3 3
      OU - IU m 20 20
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m) 0,02 (dla długości instalacji rurowej przekraczającej 10 m)
  Różnica poziomów IU - OU Maks. m 20.0 20.0
Metoda odszraniania Cykl przeciwny Cykl przeciwny
Regulator odszraniania Czujnik temperatury zewnętrznej wymiennika ciepła Czujnik temperatury zewnętrznej wymiennika ciepła
Regulator wydajności Method   Sterowane inwerterem Sterowane inwerterem
Zasilanie Nazwa   V3 V3
  Faza   1~ 1~
  Częstotliwość Hz 50 50
  Napięcie V 230 230
  Zakres napięcia Min. % -10 -10
    Maks. % 10 10
Prąd Prąd rozruch. Ogrzewanie A 15.7 (2) 15.9 (2)
  Maksymalny prąd roboczy Grzanie A 15.7 (3) 15.9 (3)
  zalecane bezpieczniki A 16 20
Złącza przewodów Do zasilania Quantity   3 3
  For connection with indoor Ilość   4 4
    Remark   Dołączony przewód uziemienia Dołączony przewód uziemienia
Uwagi Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji.
  Standardowy prąd rozruchowy sprężarki włączenie/wyłączenie >> maks. prąd pracy Standardowy prąd rozruchowy sprężarki włączenie/wyłączenie >> maks. prąd pracy
  Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze <= maks. prąc pracy
  Natężenie prądu rozruchowego sprężarki ze sterowaniem inwerterowym zawsze < = maks. natężenie prądu roboczego Natężenie prądu rozruchowego sprężarki ze sterowaniem inwerterowym zawsze < = maks. natężenie prądu roboczego
  Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane