EWAD-AJYNN/A

Cechy produktu

  • Wysoka wydajność
  • Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa
  • Zoptymalizowany do zastosowania z czynnikiem chłodniczym R-134a
  • 2 całkowicie niezależne obiegi chłodnicze
  • Zabezpieczenie antykorozyjne w standardzie
  • Obudowa DX i rura parownika – jeden przepływ po stronie chłodniczej w celu zminimalizowania spadków ciśnienia
  • Taśma grzewcza parownika w standardzie
  • Dla całej gamy dostępne są kratki ochronne skraplacza
  • Wszystkie modele posiadają zatwierdzone zbiorniki ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą PED
  • Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

Dokumentacja

Katalogi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje montażowe
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcja obsługi dla instalatora
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje obsługi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Deklaracja zgodności
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje dla użytkownika
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii