EWAD-BJYNN/A

Cechy produktu

 • Wysoka wydajność
 • Wszystkie modele posiadają zatwierdzone zbiorniki ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą PED
 • Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa
 • Zoptymalizowany do zastosowania z czynnikiem chłodniczym R-134a
 • Zakres chłodzenia: 667-1 920 kW
 • Zakres EER do 3,32
 • 2-3-4 całkowicie niezależne obiegi chłodnicze
 • Elektroniczny zawór rozprężny
 • Obudowa DX i rura parownika – jeden przepływ po stronie chłodniczej w celu zminimalizowania spadków ciśnienia
 • Kilka poziomów dźwięku pracy od 100dB
 • Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

Szczegóły techniczne

Dokumentacja

Katalogi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje montażowe
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcja obsługi dla instalatora
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje obsługi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Deklaracja zgodności
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje dla użytkownika
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii