EWAD-BJYNN/Q

Cechy produktu

  • Standardowa wydajność ekstra cicha praca
  • Wszystkie modele posiadają zatwierdzone zbiorniki ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą PED
  • Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa
  • Zoptymalizowany do zastosowania z czynnikiem chłodniczym R-134a
  • Zakres chłodzenia: 538-1 197 kW
  • 2-3-4 całkowicie niezależne obiegi chłodnicze
  • Elektroniczny zawór rozprężny
  • Obudowa DX i rura parownika – jeden przepływ po stronie chłodniczej w celu zminimalizowania spadków ciśnienia
  • Poziomy głośności roboczej do nawet 86 dB (jednostki o niskiej głośności)
  • Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

Szczegóły techniczne

Dokumentacja

Katalogi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje montażowe
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcja obsługi dla instalatora
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje obsługi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Deklaracja zgodności
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje dla użytkownika
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii