EWAD190TZPSB1 EWAD220TZPSB1 EWAD240TZPSB1 EWAD290TZPSB1 EWAD300TZPSB1 EWAD350TZPSB2 EWAD420TZPSB2 EWAD495TZPSB2
Poziom ciśn. akust. Chłodzenie Nom. dBA 77 (4) 77 (4) 77 (4) 77 (4) 77 (4) 78 (4) 77 (4) 78 (4)
Zakres pracy Strona powietrzna Chłodzenie Min. °CDB -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
      Maks. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Strona wodna Chłodzenie Maks. °CDB 18 18 18 18 18 18 18 18
      Min. °CDB -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Ilość Na obwód kg 49 49 50 51 58 38.5 43 47
  Na obwód TCO2Eq 70 70 72 73 83 55 61 67
Sprężarka Olej Objętość ładowana l 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0
  Ilość_ Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem Sprężarka jednośrubowa z inwerterem
Weight Ciężar operacyjny kg 2,808 2,808 2,819 2,820 3,070 4,990 5,324 5,332
  Jednostka kg 2,758 2,758 2,769 2,770 3,020 4,735 5,069 5,077
Powietrzny wymiennik ciepła Typ Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał Mikrokanał
Czynnik chłodniczy Obwody Ilość 1 1 1 1 1 2 2 2
  Refrigerant-=-Refrigerant type 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
Silnik wentylatora Wejście Chłodzenie W 5,600 5,600 5,600 5,600 7,000 8,400 9,800 11,200
  Napęd Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy Bezszczotkowy
Wydajność chłodnicza Nom. kW 183 (1) 216 (1) 244 (1) 281 (1) 323 (1) 379 (1) 435 (1) 501 (1)
Połączenia instalacji rurowej Piping connections-=-Evaporator water inlet outlet od 3" 3" 4" 4" 4" 6” 6” 6”
Wodny wymiennik ciepła Objętość wody l 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 255 255 255
  Spadek ciś. wody Chłodzenie Nom. kPa 10.6 (2) 11.0 (2) 13.4 (2) 17.1 (2) 21.5 (2) 20.4 (2) 26.3 (2) 33.3 (2)
  Szybkość przepł. wody Chłodzenie Nom. l/s 8.8 10.3 11.7 13.5 15.5 18.1 20.8 24.0
  Materiał izolacyjny Płytowy wymiennik ciepła Płytowy wymiennik ciepła Płytowy wymiennik ciepła Płytowy wymiennik ciepła Płytowy wymiennik ciepła Obudowa i rura z pojedynczym przepływem Obudowa i rura z pojedynczym przepływem Obudowa i rura z pojedynczym przepływem
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 50.5 (1) 60.7 (1) 68.7 (1) 83.4 (1) 95.9 (1) 104 (1) 123 (1) 139 (1)
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 97 (3) 97 (3) 97 (3) 97 (3) 98 (3) 99 (3) 99 (3) 100 (3)
Wymiary Jednostka Szerokość mm 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258 2,258
    Głębokość mm 4,083 4,083 4,083 4,083 4,983 5,883 6,783 6,783
    Wysokość mm 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483
Regulator wydajności Minimalna wydajność % 34 29 34 29 27 19 20 17
  Method Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe
Obudowa Colour Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
Wentylator Średnica mm 800 800 800 800 800 800 800 800
  Przepływ powietrza Chłodzenie Nom. l/s 29,610 29,610 29,610 29,610 37,013 44,415 51,818 59,220
  Prędkość obr/min_ 700 700 700 700 700 700 700 700
  Ilość Wirnik bezpośredni Wirnik bezpośredni Wirnik bezpośredni Wirnik bezpośredni Wirnik bezpośredni Wirnik bezpośredni Wirnik bezpośredni Wirnik bezpośredni
Eer 5.70 5.66 5.58 5.59 5.55 5.67 5.69 5.71
Wentylatory Nominalny prąd roboczy A 11.2 11.2 11.2 11.2 14 16.8 19.6 22.4
Sprężarka Maksymalny prąd roboczy A 115 133 151 177 204 115 132 151
  Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10 10 10 10 10 10
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400 400
  Metoda uruchomienia_ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Zasilanie Zakres napięcia Maks. % 10 10 10 10 10 10 10 10
    Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400 400
  Faza 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Jednostka Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów A 136 150 176 205 238 267 309 352
  Prąd rozruch. Maks. A 77 89 101 118 137 177 206 233
  Prąd roboczy Chłodzenie Nom. A 101 104 172 177 177 208 263 346
    Maks. A 126 144 162 188 218 246 284 324
Uwagi All the performances (Cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: evaporator 12.0/7.0°C; ambient 35.0°C, unit at full load operation, operating fluid: water, fouling factor = 0 All the performances (Cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: evaporator 12.0/7.0°C; ambient 35.0°C, unit at full load operation, operating fluid: water, fouling factor = 0 All the performances (Cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: evaporator 12.0/7.0°C; ambient 35.0°C, unit at full load operation, operating fluid: water, fouling factor = 0 All the performances (Cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: evaporator 12.0/7.0°C; ambient 35.0°C, unit at full load operation, operating fluid: water, fouling factor = 0 All the performances (Cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: evaporator 12.0/7.0°C; ambient 35.0°C, unit at full load operation, operating fluid: water, fouling factor = 0 All the performances (Cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: evaporator 12.0/7.0°C; ambient 35.0°C, unit at full load operation, operating fluid: water, fouling factor = 0 All the performances (Cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: evaporator 12.0/7.0°C; ambient 35.0°C, unit at full load operation, operating fluid: water, fouling factor = 0 All the performances (Cooling capacity, unit power input in cooling and EER) are based on the following conditions: evaporator 12.0/7.0°C; ambient 35.0°C, unit at full load operation, operating fluid: water, fouling factor = 0
  The value refers to the pressure drop in the evaporator only The value refers to the pressure drop in the evaporator only The value refers to the pressure drop in the evaporator only The value refers to the pressure drop in the evaporator only The value refers to the pressure drop in the evaporator only The value refers to the pressure drop in the evaporator only The value refers to the pressure drop in the evaporator only The value refers to the pressure drop in the evaporator only
  Sound power level (referred to evaporator 12/7°C, ambient 35°C full load operation) are measured in accordance with ISO 9614 and Eurovent 8/1 Sound power level (referred to evaporator 12/7°C, ambient 35°C full load operation) are measured in accordance with ISO 9614 and Eurovent 8/1 Sound power level (referred to evaporator 12/7°C, ambient 35°C full load operation) are measured in accordance with ISO 9614 and Eurovent 8/1 Sound power level (referred to evaporator 12/7°C, ambient 35°C full load operation) are measured in accordance with ISO 9614 and Eurovent 8/1 Sound power level (referred to evaporator 12/7°C, ambient 35°C full load operation) are measured in accordance with ISO 9614 and Eurovent 8/1 Sound power level (referred to evaporator 12/7°C, ambient 35°C full load operation) are measured in accordance with ISO 9614 and Eurovent 8/1 Sound power level (referred to evaporator 12/7°C, ambient 35°C full load operation) are measured in accordance with ISO 9614 and Eurovent 8/1 Sound power level (referred to evaporator 12/7°C, ambient 35°C full load operation) are measured in accordance with ISO 9614 and Eurovent 8/1
  Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.
  The minimum capacity indicated is referred to unit operating at standard Eurovent condition The minimum capacity indicated is referred to unit operating at standard Eurovent condition The minimum capacity indicated is referred to unit operating at standard Eurovent condition The minimum capacity indicated is referred to unit operating at standard Eurovent condition The minimum capacity indicated is referred to unit operating at standard Eurovent condition The minimum capacity indicated is referred to unit operating at standard Eurovent condition The minimum capacity indicated is referred to unit operating at standard Eurovent condition The minimum capacity indicated is referred to unit operating at standard Eurovent condition
  Dimensions and weights are for indication only and are not considered binding. Before designing the installation, consult the official drawings available from the factory on request. Dimensions and weights are for indication only and are not considered binding. Before designing the installation, consult the official drawings available from the factory on request. Dimensions and weights are for indication only and are not considered binding. Before designing the installation, consult the official drawings available from the factory on request. Dimensions and weights are for indication only and are not considered binding. Before designing the installation, consult the official drawings available from the factory on request. Dimensions and weights are for indication only and are not considered binding. Before designing the installation, consult the official drawings available from the factory on request. Dimensions and weights are for indication only and are not considered binding. Before designing the installation, consult the official drawings available from the factory on request. Dimensions and weights are for indication only and are not considered binding. Before designing the installation, consult the official drawings available from the factory on request. Dimensions and weights are for indication only and are not considered binding. Before designing the installation, consult the official drawings available from the factory on request.
  All data refers to the standard unit without options. All data refers to the standard unit without options. All data refers to the standard unit without options. All data refers to the standard unit without options. All data refers to the standard unit without options. All data refers to the standard unit without options. All data refers to the standard unit without options. All data refers to the standard unit without options.
  Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
  Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.
  Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów. Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów. Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów. Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów. Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów. Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów. Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów. Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.
  Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory
  Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
  Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1
  For the electrical data of the hydronic kit refer to "Options technical data" part in the data book For the electrical data of the hydronic kit refer to "Options technical data" part in the data book For the electrical data of the hydronic kit refer to "Options technical data" part in the data book For the electrical data of the hydronic kit refer to "Options technical data" part in the data book For the electrical data of the hydronic kit refer to "Options technical data" part in the data book For the electrical data of the hydronic kit refer to "Options technical data" part in the data book For the electrical data of the hydronic kit refer to "Options technical data" part in the data book For the electrical data of the hydronic kit refer to "Options technical data" part in the data book
  All data are subject to change without notice. Please refer to the unit nameplate data. All data are subject to change without notice. Please refer to the unit nameplate data. All data are subject to change without notice. Please refer to the unit nameplate data. All data are subject to change without notice. Please refer to the unit nameplate data. All data are subject to change without notice. Please refer to the unit nameplate data. All data are subject to change without notice. Please refer to the unit nameplate data. All data are subject to change without notice. Please refer to the unit nameplate data. All data are subject to change without notice. Please refer to the unit nameplate data.
  Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
  The sound pressure level is calculated from the sound power level and is for information only and not considered binding The sound pressure level is calculated from the sound power level and is for information only and not considered binding The sound pressure level is calculated from the sound power level and is for information only and not considered binding The sound pressure level is calculated from the sound power level and is for information only and not considered binding The sound pressure level is calculated from the sound power level and is for information only and not considered binding The sound pressure level is calculated from the sound power level and is for information only and not considered binding The sound pressure level is calculated from the sound power level and is for information only and not considered binding The sound pressure level is calculated from the sound power level and is for information only and not considered binding
  Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda
  Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.