EWAP-AJYNN

Cechy produktu

  • Wszystkie modele posiadają zatwierdzone zbiorniki ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą PED
  • Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa
  • Zoptymalizowane do użycia na czynnik chłodniczy R-407C
  • Zakres chłodzenia: 790-1 650 kW
  • Zakres EER do 2,35
  • 2-3 całkowicie niezależne obwody chłodnicze
  • Elektroniczny zawór rozprężny
  • Obudowa DX i rura parownika – jeden przepływ po stronie chłodniczej zapewniający łatwy obieg i powrót oleju
  • Kilka poziomów dźwięku pracy od 101dB
  • Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

Szczegóły techniczne

Dokumentacja

Katalogi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje montażowe
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcja obsługi dla instalatora
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje obsługi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Deklaracja zgodności
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje dla użytkownika
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii