EWWD-DJYNN/A

Cechy produktu

  • Wysoka wydajność
  • Wszystkie modele posiadają zatwierdzone zbiorniki ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą PED
  • Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa
  • Zoptymalizowany do zastosowania z czynnikiem chłodniczym R-134a
  • Zakres chłodzenia: 186,4-603,9 kW
  • Zakres EER do 4,73
  • 1-2 niezależne obwody chłodnicze
  • Elektroniczny zawór rozprężny
  • Obudowa DX i rura parownika – jeden przepływ po stronie chłodniczej zapewniający łatwy obieg i powrót oleju
  • Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła

Szczegóły techniczne

Dokumentacja

Katalogi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje montażowe
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcja obsługi dla instalatora
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje obsługi
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Deklaracja zgodności
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Instrukcje dla użytkownika
Pobież język

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii

Przepraszamy, nie znaleziono żadnych dokumentów w tej kategorii