Tabela specyfikacji EWWD-FZXS

EWWD320FZXS EWWD430FZXS EWWD520FZXS EWWD640FZXS EWWD860FZXS EWWDC10FZXS
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 (5) 72 (5) 73 (5) 74 (5) 75 (5) 76 (5)
Czynnik chłodniczy Refrigerant-=-Refrigerant type 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
Zakres pracy Parownik Grzanie Maks. °CDB 18 18 18 18 18 18
  Skraplacz Chłodzenie Min. °CDB 46 46 46 46 46 46
    Chłodzenie Min. °CDB 15 15 15 15 15 15
      1 1 1 1 1 1
Wydajność chłodnicza Min. kW 113 (1) 133 (1) 170 (1) 113 (1) 133 (1) 169 (1)
  Maks. kW 316 (1) 439 (1) 520 (1) 639 (1) 887 (1) 1,054 (1)
Połączenia instalacji Piping connections-=-Evaporator water inlet outlet od 168.3mm 168.3mm 168.3mm 219.1mm 219.1mm 219.1mm
Pobór mocy Chłodzenie Min. kW 20.6 (1) 25.5 (1) 32.7 (1) 20.5 (1) 25.5 (1) 32.6 (1)
    Maks. kW 65.1 (1) 90.4 (1) 106 (1) 129 (1) 179 (1) 208 (1)
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 90 91 92 94 95
Ilość Na obwód kg 240.0 220.0 180.0 220.0 220.0 300.0
  Na obwód TCO2Eq 343.2 314.6 257.4 314.6 314.6 429.0
Wymiary Jednostka Szerokość mm 1,276 1,276 1,276 1,790 1,853 1,904
    Głębokość mm 3,254 3,254 3,419 3,441 3,289 3,401
    Wysokość mm 1,823 1,823 1,823 1,755 1,748 1,794
Sprężarka Ilość_ Sprężarka odśrodkowa, bezolejowa Sprężarka odśrodkowa, bezolejowa Sprężarka odśrodkowa, bezolejowa Sprężarka odśrodkowa, bezolejowa Sprężarka odśrodkowa, bezolejowa Sprężarka odśrodkowa, bezolejowa
Wodny wymiennik ciepła - skraplacz Szybkość natężenia przepływu wody 2 Grzanie Nom. l/s 24 26 29 23 32 29
  Spadek ciś. wody 3 Chłodzenie Nom. kPa 2 (13) 2 (13) 2 (13) 2 (13) 2 (13) 2 (13)
  Objętość wody l 83 111 133 181 243 263
  Szybkość przepływu wody Maks. l/min 18.3 25.5 30.1 36.9 51.3 60.7
  Typ Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura
Regulator wydajności Metoda Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe
Casing Kolor Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
Ciężar Ciężar operacyjny kg 2,520 2,634 2,812 4,074 4,548 5,330
  Jednostka kg 2,360 2,416 2,546 3,709 4,095 4,765
Wodny wymiennik ciepła - parownik Szybkość przepływu wody Nom. l/s 15.1 21.0 24.9 30.6 42.4 50.4
  Szybkość natężenia przepływu wody 2 Grzanie Nom. l/s 30 32 33 35 33 31
  Objętość wody l 78 107 134 184 210 302
  Materiał izolacyjny Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura Zalana obudowa i rura
Eer 8.11 (1) 8.39 (1) 8.66 (1) 8.83 (1) 8.52 (1) 8.88 (1)
Sprężarka Maksymalny prąd roboczy A 135 210 176 135 210 176
  Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10 10 10 10
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400
  Metoda uruchomienia_ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Sprężarka 2 Maksymalny prąd roboczy A       135 210 176
Zasilanie Zakres napięcia Maks. % 10 10 10 10 10 10
    Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400
  Faza 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Jednostka Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów A 149 231 194 297 462 387
  Prąd rozruch. Maks. A 2 2 2 2 2 2
  Prąd roboczy Chłodzenie Nom. A 104 142 168 207 285 335
    Maks. A 135 210 176 270 420 352
Uwagi Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości.
  Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki
  Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych
  W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą
  Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744
  Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda
  Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
  Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu
  Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C;
  Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie
  Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
  Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1
  Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.