Tabela specyfikacji EWWD-FZXS

EWWD320FZXS (Archwizowane) EWWD430FZXS (Archwizowane) EWWD520FZXS (Archwizowane) EWWD640FZXS (Archwizowane) EWWD860FZXS (Archwizowane) EWWDC10FZXS (Archwizowane)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 316.9 440.6 521.9 640.5 889.5 1,056
Regulator wydajności Method   Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 65.81 90.42 106.6 128.6 179.4 208.1
EER 4.815 4.873 4.898 4.98 4.959 5.076
ESEER 8.11 8.39 8.66 8.35 8.52 8.88
Wymiary Jednostka Głębokość mm 3,254 3,254 3,419 3,441 3,289 3,401
    Wysokość mm 1,823 1,823 1,823 1,755 1,748 1,794
    Szerokość mm 1,276 1,276 1,276 1,790 1,853 1,904
Ciężar Jednostka kg 2,360 2,416 2,546 3,709 4,095 4,765
  Ciężar operacyjny kg 2,520 2,634 2,812 4,074 4,548 5,330
Wodny wymiennik ciepła - parownik Typ   Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura
  Objętość wody l 78 107 134 184 210 302
  Szybkość przepływu wody Nom. l/s 15.12 21.02 24.9 30.56 42.44 50.39
Wodny wymiennik ciepła - skraplacz Typ   Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura Obudowa i rura
  Szybkość przepływu wody Nom. l/s 18.35 25.47 30.15 36.91 51.28 60.67
Sprężarka Compressor-=-Type   Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression
  Ilość_   1 1 1 2 2 2
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 89 90 91 92 94 95
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 71 72 73 74 75 76
Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min. °CDB 2 2 2 2 2 2
      Maks. °CDB 15 15 15 15 15 15
  Skraplacz Chłodzenie Min. °CDB 18 18 18 18 18 18
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46
Czynnik chłodniczy Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  Dopełnienie kg 240 220 180 220 220 300
  Obwody Ilość   1 1 1 1 1 1
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
Ilość Na obwód TCO2Eq 343.2 314.6 257.4 314.6 314.6 429.0
Zasilanie Faza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400
Uwagi (1) - Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. (1) - Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. (1) - Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. (1) - Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. (1) - Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości. (1) - Liczby podano w oparciu o standardowe warunki: parownik 12/7°C; skraplacz 30/35°C; Przedstawiony EER i ESEER stanowią wartość maksymalną w tych warunkach i w podanej prędkości.
  (2) - Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki (2) - Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki (2) - Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki (2) - Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki (2) - Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki (2) - Bezolejowe odśrodkowe agregaty chłodnicze zapewniają różną wydajność chłodniczą, pobór mocy, EER itd. (w warunkach stałego parownika i po stronie wodnej skraplacza) w zależności od prędkości obrotowej sprężarki
  (3) - Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych (3) - Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych (3) - Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych (3) - Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych (3) - Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych (3) - Dostępne jest wyspecjalizowane narzędzie doboru (oprogramowanie doboru EWWD-FZ) przeznaczone do doboru jednostek i obliczenia wydajności w określonych warunkach roboczych
  (4) - W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą (4) - W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą (4) - W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą (4) - W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą (4) - W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą (4) - W przypadku jednostek z podwójną sprężarką, minimalna wydajność jest związana ze stanem z jedną sprężarką pracującą
  (5) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 (5) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 (5) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 (5) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 (5) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 (5) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744
  (6) - Ciecz: Woda (6) - Ciecz: Woda (6) - Ciecz: Woda (6) - Ciecz: Woda (6) - Ciecz: Woda (6) - Ciecz: Woda
  (7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. (7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
  (8) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (8) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (8) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (8) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (8) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu (8) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu
  (9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; (9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; (9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; (9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; (9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C; (9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30/35°C;
  (10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie (10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie
  (11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. (11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
  (12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 (12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1
  (13) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (13) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (13) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (13) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (13) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (13) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (14) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. (14) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. (14) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. (14) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. (14) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. (14) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.