Tabela specyfikacji EWWD-I-XS

EWWD360I-XS EWWD440I-XS EWWD500I-XS EWWD600I-XS EWWD750I-XS EWWD800I-XS EWWD850I-XS EWWD950I-XS EWWDC10I-XS EWWDC11I-XS EWWDC12I-XS
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 75 (3) 76 (3) 78 (3) 78 (3) 78 (3) 78 (3) 79 (3) 80 (3) 81 (3) 81 (3) 81 (3)
Czynnik chłodniczy Refrigerant-=-Refrigerant type 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Obwody Ilość 1 1                  
Zakres pracy Parownik Chłodzenie Min. °CDB -8                    
      Maks. °CDB 15                    
  Skraplacz Chłodzenie Min. °CDB 20                    
      Maks. °CDB 55                    
Wydajność chłodnicza Nom. kW 360 (1) 431 (1) 504 (1) 570 (1) 717 (1) 791 (1) 863 (1) 929 (1) 971 (1) 1,035 (1) 1,130 (1)
Połączenia instalacji Piping connections-=-Evaporator water inlet outlet od 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5"
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 74.5 (1) 89.5 (1) 104 (1) 127 (1) 148 (1) 163 (1) 178 (1) 193 (1) 208 (1) 228 (1) 250 (1)
  Grzanie Nom. kW 74.5 (2) 89.5 (2) 104 (2) 127 (2) 148 (2) 163 (2) 178 (2) 193 (2) 208 (2) 228 (2) 250 (2)
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 94 97 97 97 97 97 98 99 100 100 100
Ilość Na obwód kg 100.0 87.0 130.0 105.0 90.0 88.5 87.0 86.0 85.0 85.0 85.0
  Na obwód TCO2Eq 143.0 124.4 185.9 150.2 128.7 126.6 124.4 123.0 121.6 121.6 121.6
Wymiary Jednostka Szerokość mm 1,430 1,430 1,430 1,430 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
    Głębokość mm 4,012 4,012 4,012 4,012 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782
    Wysokość mm 1,883 1,883 1,883 1,883 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245
Sprężarka Olej Objętość ładowana l 16                    
  Compressor-=-Compressor quantity Sprężarka jednośrubowa                    
Wodny wymiennik ciepła - skraplacz Spadek ciś. wody Grzanie Nom. kPa 48 47                  
    Chłodzenie Nom. kPa 48 47                  
  Szybkość natężenia przepływu wody 2 Maks. l/min         20.8 24.9 25.0 28.8 28.3 32.3 33.1
  Objętość wody l 79 94 105 105 157 173 188 199 209 209 209
  Szybkość przepływu wody Maks. l/min     29.2 33.4 20.8 21.0 25.0 25.0 28.3 28.3 33.1
    Nom. l/s 20.9 25.0                  
  Typ Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem
Regulator wydajności Minimalna wydajność % 25.0 25.0 25.0 25.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
  Metoda Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe Bezstopniowe
Casing Kolor Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa Galwanizowana i powlekana blacha stalowa
Ciężar Ciężar operacyjny kg 2,998 3,078 3,116 3,116 5,582 5,615 5,671 5,695 5,729 5,741 5,741
  Jednostka kg 2,594 2,667 2,704 2,704 4,964 4,997 5,049 5,073 5,097 5,132 5,132
Wodny wymiennik ciepła - parownik Szybkość przepływu wody Nom. l/s 17.3 20.7 24.1 27.3 34.4 37.9 41.3 44.5 46.6 49.5 54.1
  Szybkość natężenia przepływu wody 2 Grzanie Nom. l/s     54 68 58 68 56 64 72 46 52
  Objętość wody l 326 317 308 308 539 539 528 528 528 504 504
  Spadek ciś. wody Grzanie Nom. kPa 64 64                  
    Chłodzenie Filtr kPa     54 68 58 68 56 64 72 46 52
      Nom. kPa 64 64                  
  Materiał izolacyjny Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem
Wydajność grzewcza Nom. kW 435 (2) 520 (2) 608 (2) 697 (2) 865 (2) 995 (2) 1,040 (2) 1,122 (2) 1,180 (2) 1,263 (2) 1,380 (2)
Cop 4.81 4.74 4.70 4.60 5.52 5.68 5.41 5.53 5.31 5.45 5.10
Sprężarka Maksymalny prąd roboczy A 204 233 271 299 204 204 233 233 271 271 299
  Zakres napięcia Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Metoda uruchomienia_ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Sprężarka 2 Maksymalny prąd roboczy A         204 233 233 271 271 299 299
Zasilanie Zakres napięcia Maks. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Faza 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Jednostka Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów A 224 256 298 328 448 480 512 554 597 627 657
  Prąd rozruch. Maks. A 330 464 464 464 493 627 650 681 681 703 703
  Prąd roboczy Chłodzenie Nom. A 117 144 164 194 235 261 287 307 327 358 388
    Maks. A 204 233 271 299 407 436 465 504 542 570 597
Uwagi Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia. Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.
  Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem
  Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744 Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744
  Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%. Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.
  Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu
  Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek
  Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie
  Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu. Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.
  Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1 Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1
  Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda Ciecz: Woda
  Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS). Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).
  Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.
Zakres pracy Skraplacz Chłodzenie Min. °CDB   20                  
      Maks. °CDB   55                  
  Parownik Chłodzenie Min. °CDB   -8                  
      Maks. °CDB   15                  
Sprężarka Olej Objętość ładowana l   16 16 16 32 32 32 32 32 32 32
  Ilość_   Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa Sprężarka jednośrubowa
Zakres pracy Parownik Grzanie Maks. °CDB     20 20 20 20 20 20 20 20 20
  Skraplacz Chłodzenie Min. °CDB     55 55 55 55 55 55 55 55 55
    Chłodzenie Min. °CDB     15 15 15 15 15 15 15 15 15
          1 1 2 2 2 2 2 2 2
Wodny wymiennik ciepła - skraplacz Szybkość natężenia przepływu wody 2 Grzanie Nom. l/s     51 66 48 48 47 47 50 51 65
  Szybkość natężenia przepływu wody 3 Grzanie Nom. l/s     51 66 48 48 47 50 50 65 65
  Spadek ciś. wody 3 Chłodzenie Nom. kPa     -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
  Spadek ciś. wody Chłodzenie Nom. kPa         48 47 47 50 50 65 65