Tabela specyfikacji FAA-A / RZASG-MY1

FAA100AUVEB / RZASG100M7Y1B
Wydajność chłodnicza Nom. kW 9.50 (1)
Wydajność grzewcza Nom. kW 10.8 (2)
Chłodzenie pomieszczeń Klasa efektywności energetycznej   A+
  Wydajność Pdesign kW 9.50
  SEER   5.83
  Roczne zużycie energii kWh/rok 570
  Warunek A (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50
    EERd   2.70
    Pobór mocy kW 3.52
  Warunek B (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00
    EERd   4.87
    Pobór mocy kW 1.44
  Warunek C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50
    EERd   6.85
    Pobór mocy kW 0.66
  Warunek D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.00
    EERd   10.23
    Pobór mocy kW 0.29
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) Klasa efektywności energetycznej   A
  Wydajność Pdesign kW 6.00
  SCOP/A   3.85
  SCOPnet/A   3.85
  Roczne zużycie energii kWh/rok 2,182
  Wymagana moc grzałki zapasowej w warunkach projektowych kW 0.00
  TOL Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) °C -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.00
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.31
    Pobór mocy kW 2.60
  TBivalent Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego) °C -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.00
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.31
    Pobór mocy kW 2.60
  Warunek A (-7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 5.31
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.55
    Pobór mocy kW 2.08
  Warunek B (2°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 3.23
    COPd (deklarowana wartość COP)   3.68
    Pobór mocy kW 0.88
  Warunek C (7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.12
    COPd (deklarowana wartość COP)   5.09
    Pobór mocy kW 0.42
  Warunek D (12°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.52
    COPd (deklarowana wartość COP)   6.53
    Pobór mocy kW 0.39
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000
    Heating PCK kW 0.000
  Tryb Wyłączenia Chłodzenie POFF kW 0.012
    Ogrzewanie POFF kW 0.012
  Tryb gotowości Chłodzenie PSB kW 0.012
    Ogrzewanie PSB kW 0.012
  Tryb z wyłączeniem termostatu Chłodzenie PTO kW 0.000
    Ogrzewanie PTO kW 0.012
Chłodzenie Cdc (chłodzenie przy obniżonej wydajności)   0.25
Ogrzewanie Cdh (ogrzewanie przy obniżonej wydajności)   0.25
Uwzględniona funkcja chłodzenia Tak
Uwzględniona funkcja ogrzewania Tak
Uwzględnione warunki przeciętnego klimatu Tak
Uwzględniony sezon chłodny Nie
Uwzględniony sezon ciepły Nie
Logo Ecolabel Nie
Uwagi (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.
  (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.
  (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek