Tabela specyfikacji FBA-A(9) / RZASG-MY1

FBA100A2VEB / RZASG100M7Y1B FBA125A2VEB / RZASG125M7Y1B FBA140A2VEB / RZASG140M7Y1B
Wydajność chłodnicza Nom. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Wydajność grzewcza Nom. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Chłodzenie pomieszczeń Klasa efektywności energetycznej A+    
  Wydajność Pdesign kW 9.50 12.1 13.4
  SEER 5.83 5.49 5.81
  ηs,c %   217 229
  Roczne zużycie energii kWh/rok 570 1,322 1,384
  Warunek A (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.10 13.40
    EERd 3.20 2.61 2.81
    Pobór mocy kW 2.97 4.64 4.76
  Warunek B (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.92 9.88
    EERd 5.13 4.34 4.66
    Pobór mocy kW 1.36 2.06 2.12
  Warunek C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50 5.74 6.35
    EERd 7.01 6.36 6.84
    Pobór mocy kW 0.64 0.90 0.93
  Warunek D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.10 3.17 3.97
    EERd 8.59 8.72 8.83
    Pobór mocy kW 0.36 0.36 0.45
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) Klasa efektywności energetycznej A    
  Wydajność Pdesign kW 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A 3.85 3.63 3.85
  SCOPnet/A 3.85 3.63 3.85
  ηs,h %   142 151
  Roczne zużycie energii kWh/rok 2,182 2,314 2,836
  Wymagana moc grzałki zapasowej w warunkach projektowych kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) °C -10 -10 -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.00 6.00 7.80
    COPd (deklarowana wartość COP) 2.45 2.50 2.06
    Pobór mocy kW 2.45 2.40 3.78
  TBivalent Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego) °C -10 -10 -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 6.00 6.00 7.80
    COPd (deklarowana wartość COP) 2.45 2.50 2.06
    Pobór mocy kW 2.45 2.40 3.78
  Warunek A (-7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 5.31 5.30 6.90
    COPd (deklarowana wartość COP) 2.69 2.72 2.46
    Pobór mocy kW 1.97 1.95 2.81
  Warunek B (2°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 3.23 3.23 4.20
    COPd (deklarowana wartość COP) 3.77 3.53 3.94
    Pobór mocy kW 0.86 0.91 1.07
  Warunek C (7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.26 2.27 3.50
    COPd (deklarowana wartość COP) 4.83 4.37 4.98
    Pobór mocy kW 0.47 0.52 0.70
  Warunek D (12°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.57 2.66 4.10
    COPd (deklarowana wartość COP) 5.70 5.36 6.10
    Pobór mocy kW 0.45 0.50 0.67
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000
  Tryb Wyłączenia Chłodzenie POFF kW 0.014 0.014 0.014
    Ogrzewanie POFF kW 0.014 0.014 0.014
  Tryb gotowości Chłodzenie PSB kW 0.014 0.014 0.014
    Ogrzewanie PSB kW 0.014 0.014 0.014
  Tryb z wyłączeniem termostatu Chłodzenie PTO kW 0.000 0.000 0.000
    Ogrzewanie PTO kW 0.014 0.014 0.014
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)   Nie Nie
Pomocnicza grzałka (układ pojedynczy) Wydajność zapasowa Ogrzewanie elbu kW   0.0 0.0
Chłodzenie Cdc (chłodzenie przy obniżonej wydajności) 0.25 0.25 0.25
Ogrzewanie Cdh (ogrzewanie przy obniżonej wydajności) 0.25 0.25 0.25
Uwzględniona funkcja chłodzenia Tak Tak Tak
Uwzględniona funkcja ogrzewania Tak Tak Tak
Uwzględnione warunki przeciętnego klimatu Tak Tak Tak
Uwzględniony sezon chłodny Nie Nie Nie
Uwzględniony sezon ciepły Nie Nie Nie
Logo Ecolabel Nie Nie Nie
Uwagi (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. (1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.
  (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. (2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.
  (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy (3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy
  (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek (4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek