Tabela specyfikacji FBA-A / AZAS-MV1

FBA71A2VEB / AZAS71M2V1B FBA100A2VEB / AZAS100M7V1B FBA125A2VEB / AZAS125M7V1B FBA140A2VEB / AZAS140M7V1B
Jednostka wewnętrzna FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Jednostka zewnętrzna AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B AZAS125M7V1B AZAS140M7V1B
Wydajność chłodnicza Nom. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Wydajność grzewcza Nom. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Klasa efektywności energetycznej   A A    
  Wydajność Pdesign kW 6.80 9.50 12.1 13.0
  SEER   5.57 5.25 4.85 5.50
  ηs,c %     191 217
  Roczne zużycie energii kWh/rok 427 633 1,497 1,418
  Warunek A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.10 13.00
    EERd   3.60 3.20 2.30 2.72
    Pobór mocy kW 1.89 2.97 5.26 4.78
  Warunek B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 7.00 8.92 9.58
    EERd   4.66 4.53 3.82 4.41
    Pobór mocy kW 1.08 1.54 2.33 2.17
  Warunek C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 4.50 5.74 6.16
    EERd   6.89 6.19 5.60 6.49
    Pobór mocy kW 0.47 0.73 1.02 0.95
  Warunek D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.92 3.10 3.17 3.97
    EERd   8.68 7.58 7.68 8.24
    Pobór mocy kW 0.34 0.41 0.41 0.48
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) Klasa efektywności energetycznej   A A    
  Wydajność Pdesign kW 4.50 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   3.81 3.81 3.55 3.85
  SCOPnet/A   3.81 3.81 3.55 3.85
  ηs,h %     139 151
  Roczne zużycie energii kWh/rok 1,654 2,205 2,366 2,836
  Wymagana moc grzałki zapasowej w warunkach projektowych kW 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (graniczna wartość temperatury roboczej) °C -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 4.50 6.00 6.00 7.80
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.26 2.42 2.45 2.06
    Pobór mocy kW 1.99 2.47 2.45 3.78
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 4.50 6.00 6.00 7.80
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.26 2.42 2.45 2.06
    Pobór mocy kW 1.99 2.47 2.45 3.78
  Warunek A (-7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 3.98 5.31 5.30 6.90
    COPd (deklarowana wartość COP)   2.53 2.66 2.66 2.46
    Pobór mocy kW 1.57 1.99 1.99 2.81
  Warunek B (2°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.42 3.23 3.23 4.20
    COPd (deklarowana wartość COP)   3.91 3.73 3.45 3.94
    Pobór mocy kW 0.62 0.87 0.94 1.07
  Warunek C (7°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.06 2.26 2.27 3.50
    COPd (deklarowana wartość COP)   4.79 4.78 4.28 4.98
    Pobór mocy kW 0.43 0.47 0.53 0.70
  Warunek D (12°C) Pdh (deklarowana wydajność grzewcza) kW 2.43 2.57 2.66 4.10
    COPd (deklarowana wartość COP)   5.88 5.64 5.24 6.10
    Pobór mocy kW 0.41 0.46 0.51 0.67
Pto (Thermostat off) W 14, 0 0, 14    
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Tryb gotowości Chłodzenie PSB W 14      
    Ogrzewanie PSB W 14      
  Crankcase heater mode PCK W 0      
  Tryb Wyłączenia POFF W 14      
Wskazanie, czy grzejnik jest wyposażony w pomocniczą grzałkę (układ pojedynczy)     No No
Chłodzenie Cdc (chłodzenie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25 0.25
Ogrzewanie Cdh (ogrzewanie przy obniżonej wydajności)   0.25 0.25 0.25 0.25
Uwzględniona funkcja chłodzenia Tak Tak Tak Tak
Uwzględniona funkcja ogrzewania Tak Tak Tak Tak
Uwzględnione warunki przeciętnego klimatu Tak Tak Tak Tak
Uwzględniony sezon chłodny Nie Nie Nie Nie
Uwzględniony sezon ciepły Nie Nie Nie Nie
Logo Ecolabel Nie Nie Nie Nie
Uwagi Chłodzenie: T2: temperatura wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CDB [Btu/h/W] Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m
  Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.
Zużycie energii w trybie innym niż aktywny Tryb gotowości Chłodzenie PSB W   14 14 14
    Ogrzewanie PSB W   14 14 14
  Crankcase heater mode PCK W   0 0 0
  Tryb Wyłączenia POFF W   14 14 14
  Tryb z wyłączeniem termostatu PTO Ogrzewanie W     14 14
      Chłodzenie W     0 0